Najnovije vijesti

Next SEDE meeting

28-01-2020 - 09:55
SEDE meeting room on 17 June 2015

Glavna događanja

Korisni dokumenti

Današnji prijenosi

15:30 / 16:30 SEDE

Multimedijalna knjižnica

18-02-2020 - 10:42
AFET SEDE Sjednica
18-02-2020 - 09:08
SEDE Sjednica
17-02-2020 - 15:37
SEDE Sjednica

Riječi dobrodošlice

Nathalie Loiseau

Sigurnost i obrana nametnuli su se kao jedan od glavnih prioriteta političkog programa Unije zbog nestabilnog geostrateškog konteksta koji karakterizira pojava novih vojnih snaga, stalna teroristička prijetnja, oružani sukobi u neposrednom susjedstvu te porast hibridnog ratovanja i kibernapada na stratešku infrastrukturu EU-a.

Donošenjem Globalne strategije 2016. godine Europska je unija, u skladu sa željama brojnih Europljana, otvorila put jačanju svoje uloge u području sigurnosti i obrane. Pojavili su se novi instrumenti: stalna strukturirana suradnja, koja okuplja 25 država članica i omogućuje provedbu koncepta vojne mobilnosti u Europi, te Europski fond za obranu. Tim se instrumentima postiže europska strateška samostalnost te omogućuje da u potpunosti sudjelujemo u svojim savezima i samostalno se branimo kad god je to moguće.

Zadaća Pododbora za sigurnost i obranu (SEDE) omogućiti je temeljitu javnu raspravu i parlamentarni nadzor nad svim aktivnostima EU-a u području zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP), posebno u pogledu institucija, kapaciteta i operacija. Pododbor SEDE namjerava aktivno doprinositi oblikovanju sigurnosne i obrambene politike EU-a. U središtu budućih aktivnosti pododbora SEDE-a također će biti razvoj odnosa sa strateškim partnerima, prije svega s NATO-om i UN-om, te s trećim zemljama koje se zalažu za multilateralizam i mirni međunarodni poredak.

Nathalie Loiseau

Ovlasti i nadležnostiKontakt

Poveznice