Pretraga

Pretraži

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  MINUTES - Wednesday, 10 July 2019

19-07-2019 SEDE_PV(2019)07-10-1 PE639.759v01-00
SEDE

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 10. srpnja 2019.

05-07-2019 SEDE_OJ(2019)07-10_1 PE639.684v01-00
SEDE