Pretraga

Pretraži

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 20. siječanja 2020. - Utorak, 21. siječanja 2020.

20-01-2020 TRAN_OJ(2020)01-20_1 PE645.113v02-00
TRAN

 

  Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community (2018/0427(NLE))

15-01-2020 TRAN_AL(2020)643001 PE643.001v01-00
TRAN

Karima DELLI - Predsjednica

ZAPISNIK - Srijeda, 4. prosinca 2019.

18-12-2019 CJ05_PV(2019)12-04-1 PE644.983v01-00
TRAN ITRE

 

  DRAFT OPINION on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 715/2007 on type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information

18-12-2019 TRAN_PA(2019)644889 PE644.889v01-00
TRAN

Sven SCHULZE

Rok za podnošenje amandmana : 29-01-2020

ZAPISNIK - Utorak, 3. prosinca 2019.

17-12-2019 TRAN_PV(2019)12-03-1 PE644.895v01-00
TRAN

 

AMANDMANI 1 - 17 - Nacrt mišljenja Razrješnica za 2018: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)

16-12-2019 TRAN_AM(2019)644995 PE644.995v01-00
TRAN

Maria GRAPINI

AMANDMANI 1 - 7 - Nacrt mišljenja Razrješnica za 2018.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)

13-12-2019 TRAN_AM(2019)644961 PE644.961v01-00
TRAN

Maria GRAPINI

AMANDMANI 1 - 22 - Nacrt mišljenja Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europska komisija

13-12-2019 TRAN_AM(2019)644962 PE644.962v01-00
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

AMANDMANI 1 - 17 - Nacrt mišljenja Razrješnica za 2018.: Agencija Europske unije za željeznice (ERA)

13-12-2019 TRAN_AM(2019)644964 PE644.964v01-00
TRAN

Maria GRAPINI

AMANDMANI 1 - 8 - Nacrt mišljenja Razrješnica za 2018.: Zajedničko poduzeće za aeronautiku i okoliš (CLEAN SKY)

13-12-2019 TRAN_AM(2019)644965 PE644.965v01-00
TRAN

Maria GRAPINI