Trenutno u izradi


U prikazu tekućeg rada navedeni su zakonodavni postupci koji su trenutačno u tijeku u svakom odboru. U svakoj stavci naznačena je vrsta postupka, ime izvjestitelja, kao i je li odbor imenovan nadležnim odborom ili je od njega zatraženo mišljenje. Stavke također sadrže poveznicu na Zakonodavni opservatorij, u kojem su prikazane detaljne informacije o postupku, uključujući i sve pripadajuće dokumente. Kada razmatranje postupka završi na razini odbora o njemu se glasuje na plenarnoj sjednici, nakon čega se smatra zaključenim.

Pretraži

Delegirana odluka Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu primjenjivih sustava ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava opreme za balustrade i ograde namijenjene za uporabu u građevinama isključivo radi sprečavanja padova te koje ne nose vertikalno opterećenje građevinske strukture

2019/2660(DEA) Postupak delegiranih akata
IMCO

Nadležni odbor

Prijenos odobrenih sredstava INFO 01/2018 - dio III. - Komisija

2018/2242(GBD) Upravljanje proračunom: transfer, prijenos odobrenih financijskih sredstava
BUDG

Nadležni odbor

Stavljanje na tržište i uporaba prekursora eksploziva

2018/0103(COD) ***| Redovni zakonodavni postupak  prvo čitanje
LIBE

[S&D]

Nadležni odbor

Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava INF 3/2017 - ESVD

2017/2267(GBD) Upravljanje proračunom: transfer, prijenos odobrenih financijskih sredstava
BUDG

Nadležni odbor

Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava INF 8/2016 – Odbor regija

2016/2287(GBD) Upravljanje proračunom: transfer, prijenos odobrenih financijskih sredstava
BUDG

Nadležni odbor

Prijenos odobrenih sredstava, proračun za 2016. - Agencija za opskrbu Euratoma (AA)

2016/2207(GBD) Upravljanje proračunom: transfer, prijenos odobrenih financijskih sredstava
BUDG

Nadležni odbor

Obavijest o predstavljanju građevinskog projekta (širenje uredskih prostorija) Agencije za suradnju energetskih regulatora (ACER)

2016/2091(GBD) Upravljanje proračunom: transfer, prijenos odobrenih financijskih sredstava
BUDG

Nadležni odbor

Prijenos odobrenih sredstava proračun 2015. - Agencija za opskrbu Euratoma (AA)

2015/2333(GBD) Upravljanje proračunom: transfer, prijenos odobrenih financijskih sredstava
BUDG

Nadležni odbor

Prijenos odobrenih sredstava proračun 2015. - Agencija za opskrbu Euratoma (AA)

2015/2314(GBD) Upravljanje proračunom: transfer, prijenos odobrenih financijskih sredstava
BUDG

Nadležni odbor

Najam uredskog prostora za Izaslanstvo Europske unije u Kini - ESVD

2015/2308(GBD) Upravljanje proračunom: transfer, prijenos odobrenih financijskih sredstava
BUDG

Nadležni odbor