Folyamatban lévő munkák


A Folyamatban lévő munkák menüpont alatt az egyes bizottságoknál folyamatban lévő jogalkotási eljárások jelennek meg. Minden egyes bejegyzésnél látható az eljárás típusa, az előadó neve és az, hogy az adott bizottság az illetékes bizottság-e vagy véleménynyilvánításra kérték-e fel. A bejegyzések a Jogalkotási Figyelőre mutató hivatkozást is tartalmaznak, ahol megtekinthető az eljárás valamennyi részlete és az összes vonatkozó dokumentum. Amikor az eljárás bizottsági szakasza véget ért, a plenáris ülésen szavaznak róla, majd az eljárást befejezettnek tekintik.

Keresés

Javaslat az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodásra

2018/2070(ACI) Intézményközi megállapodási eljárás
AFCO

illetékes

A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből való kilépéséről szóló megállapodás megkötése

2018/0427(NLE) Nem jogalkotási aktusok
AFCO

illetékes

Az ombudsman tevékenysége – 2018. évi éves jelentés

2019/2134(INI) Saját kezdeményezésű jelentés
AFCO

Paulo RANGEL [PPE]

véleménynyilvánításra felkért

A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása – 2018. évi éves jelentés

2019/2135(INI) Saját kezdeményezésű jelentés
AFCO

Esteban GONZÁLEZ PONS [PPE]

véleménynyilvánításra felkért

Az európai uniós szabályozás célravezetősége, szubszidiaritás és arányosság – jelentés a jogalkotás minőségének javításáról a 2017. és 2018. év vonatkozásában

2019/2133(INI) Saját kezdeményezésű jelentés
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

véleménynyilvánításra felkért

Az európai uniós jog alkalmazásának ellenőrzése ‑ 2017 és 2018

2019/2132(INI) Saját kezdeményezésű jelentés
AFCO

Maria GRAPINI [S&D]

véleménynyilvánításra felkért

2018. évi mentesítés: Az Európai Unió általános költségvetése – Bizottság

2019/2055(DEC) Mentesítési eljárás
AFCO

véleménynyilvánításra felkért - a bizottság úgy határozott, hogy nem készít véleményt

2018. évi mentesítés: Az Európai Unió általános költségvetése – Európai Parlament

2019/2056(DEC) Mentesítési eljárás
AFCO

véleménynyilvánításra felkért - a bizottság úgy határozott, hogy nem készít véleményt

2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Tanács és Európai Tanács

2019/2057(DEC) Mentesítési eljárás
AFCO

Pascal DURAND [Renew]

véleménynyilvánításra felkért

2018. évi mentesítés: Az Európai Unió általános költségvetése – Bíróság

2019/2058(DEC) Mentesítési eljárás
AFCO

véleménynyilvánításra felkért - a bizottság úgy határozott, hogy nem készít véleményt