Kezdőlap

A tematikus osztályok hírlevele

A külső politikák és a belső politikák főigazgatóságainak tematikus osztályai olyan kutatással foglalkozó egységek, amelyek szakértői ismereteket, elemzéseket és tanácsokat nyújtanak, valamint független belső szellemi műhelyként szolgálnak. Hírleveleik havonta áttekintést nyújtanak az Európai Parlamentben megrendezésre kerülő fontosabb eseményekről, összefoglalják az előkészítés alatt álló főbb tanulmányokat és közvetlen hozzáférést biztosítanak a közelmúltban megjelent jelentősebb tanulmányokhoz.

Folyamatban lévő ügyek

A folyamatban lévő ügyek jegyzéke feltüntetni az egyes parlamenti bizottságok előtt épp folyamatban lévő jogalkotási eljárásokat. Áttekintést ad az előterjesztett jelentések nyomon követésével kapcsolatban a bizottságokban folytatott munkáról, illetve a következő ülésekre tervezett jelentésekről.
A jegyzék a „legfontosabb" parlamenti bizottsági ügyekre összpontosít, és a bizonyos szempontoknak megfelelő ügyeket tartalmazza.

Jogalkotási párbeszéd a Bizottsággal és a Tanáccsal

A Bizottsági Elnökök Értekezlete előkészíti a Parlament hozzájárulását a Bizottság éves munkaprogramjához oly módon, hogy felsorolja az egyes jogalkotási területek prioritásait. A Bizottsági Elnökök Értekezlete ezenfelül évente együttes ülést tart a biztosi testülettel, továbbá évente többször találkozik a Tanács elnökségével az elnökségek prioritásainak előkészítése és megvitatása, valamint a folyamatban lévő munka áttekintése céljából.

Bizottsági Elnökök Értekezlete

A Bizottsági Elnökök Értekezlete az a politikai testület, amely összehangolja a bizottságok munkáját és gondoskodik a bizottságok közötti együttműködés zökkenőmentességéről. A testület az állandó bizottságok és a különbizottságok elnökeiből áll, és a strasbourgi ülések idején keddenként tartja üléseit. Elnökét tagjai közül két és fél évre választják.

A plenáris ülések napirendjére vonatkozó ajánlások

A Bizottsági Elnökök Értekezlete havonta ajánlást terjeszt az Elnökök Értekezlete elé a soron következő üléshét napirendjére vonatkozóan, valamint havonta áttekintést készít arról, hogy a jogszabálytervezetek összhangban állnak-e a Szerződés felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra, illetve végrehajtási aktusokra vonatkozó szabályaival.

A bizottságok közötti együttműködés

A Bizottsági Elnökök Értekezlete fórumként szolgál a bizottságokat érintő horizontális kérdések és közös problémák megvitatására, és tevékenyen hozzájárul a bevált gyakorlatok megosztásához, nevezetesen a bizottságok tevékenységével kapcsolatos közös megközelítések vagy iránymutatások elfogadása útján. A bizottságok munkájára vonatkozóan bármely kérdésben ajánlást terjeszthet az Elnökök Értekezlete elé. A Bizottsági Elnökök Értekezlete a parlamenti bizottságok között közvetítő szerepet is betölt. A Bizottsági Elnökök Értekezlete foglalkozik az együttműködésre irányuló kérelmekkel, valamint javaslatokat tesz a hatásköri összeütközések feloldására.