Módosítások


Miután egy jelentés-, vélemény- vagy javaslattervezetet benyújtottak a bizottságnak, a képviselőknek lehetőségük nyílik módosításokat előterjeszteni (ideértve a költségvetési módosításokat). A bizottság megállapítja a módosítások előterjesztésének határidejét. A javasolt módosításokat ezután a bizottsági ülésen megvitatják, majd szavaznak róluk. Az elfogadott módosításokat a véglegesítés előtt beépítik a szövegtervezetbe. Ezen az oldalon a bizottsági tagok által benyújtott, szavazásra váró valamennyi módosítás látható.
Használja a keresés funkciót a rendelkezésre álló módosításokhoz!

Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).

MÓDOSÍTÁS 1 - 68 - Véleménytervezet a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2020. évi éves növekedési jelentés

29-01-2020 BUDG_AM(2020)646935 PE646.935v01-00
BUDG

Margarida MARQUES

MÓDOSÍTÁS 1 - 222 - Jelentéstervezet az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről – 2019. évi éves jelentés

29-01-2020 BUDG_AM(2020)646936 PE646.936v01-00
BUDG

David CORMAND

MÓDOSÍTÁS 1 - 3 - Jelentéstervezet a Rugalmassági Eszköznek a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

20-11-2019 BUDG_AM(2019)644736 PE644.736v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER

MÓDOSÍTÁS 1 - 4 - Jelentéstervezet a Görögországnak történő segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

08-11-2019 BUDG_AM(2019)643102 PE643.102v01-00
BUDG

Eva KAILI

MÓDOSÍTÁS 1 - 6 - Jelentéstervezet Belgium az EGF/2019/001 BE/Carrefour referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele

22-10-2019 BUDG_AM(2019)642946 PE642.946v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

  AMENDMENTS 1 - 136 - Draft report General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

08-10-2019 BUDG_AM(2019)641401 PE641.401v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER, Eider GARDIAZABAL RUBIAL

MÓDOSÍTÁS 1 - 25 - 4. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2019. évi általános költségvetéshez: Kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok csökkentése a frissített kiadási szükségleteknek, valamint a bevételek aktualizálásának (saját források) megfelelően

11-09-2019 BUDG_AM(2019)641123 PE641.123v01-00
BUDG

John HOWARTH

MÓDOSÍTÁS 1 - 7 - Jelentéstervezet 4. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2019. évi általános költségvetéshez: Kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok csökkentése a frissített kiadási szükségleteknek, valamint a bevételek aktualizálásának (saját források) megfelelően

10-09-2019 BUDG_AM(2019)641100 PE641.100v01-00
BUDG

John HOWARTH

MÓDOSÍTÁS 1 - 9 - Jelentéstervezet Javaslat az (EU) 2019/276 határozatnak a Rugalmassági Eszközből a migráció, a menekültek beáramlása és a biztonsági fenyegetések céljára 2019-ben felhasználandó összegek kiigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra

10-09-2019 BUDG_AM(2019)641103 PE641.103v01-00
BUDG

John HOWARTH

MÓDOSÍTÁS 1 - Jelentéstervezet az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó, 1/2019. számú költségvetés-módosítási tervezetéről – a 2018. évi pénzügyi év többletének bevezetése – szóló tanácsi álláspontról

26-07-2019 BUDG_AM(2019)639925 PE639.925v01-00
BUDG

John HOWARTH