Véleménytervezetek


A véleménytervezet a vélemény előadójának kinevezett képviselő által készített dokumentum, amelyet esetleges módosítások céljából a véleménynyilvánításra felkért bizottság elé terjesztenek, majd szavazásra bocsátanak.
Jogalkotási jelentések esetén a véleménytervezetek a Bizottság jogalkotási javaslatához fűzött módosítások formáját öltik, amelyeket –adott esetben –rövid indokolások kísérnek. Nem jogalkotási jelentések esetén a véleménytervezetek javaslatok formáját öltik, amelyeket elfogadásuk esetén továbbítanak a jelentés elkészítéséért felelős bizottsághoz a jelentésbe való felvétel érdekében. Ezen az oldalon a véleménytervezetek olvashatók, amelyekről a véleménynyilvánításra felkért bizottságban még nem szavaztak.
A keresés funkció segítségével a rendelkezésre álló valamennyi véleménytervezetet megtalálhatja.

Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).

  DRAFT OPINION on European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2020

16-01-2020 CULT_PA(2020)646848 PE646.848v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

VÉLEMÉNYTERVEZET Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 2021–2027-es „Európa innovációs tehetségének és kapacitásának fellendítése” című stratégiai innovációs tervéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

17-12-2019 CULT_PA(2019)644924 PE644.924v01-00
CULT

Judith BUNTING

VÉLEMÉNYTERVEZET az Európai Innovációs és Technológiai Intézetről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)

16-12-2019 CULT_PA(2019)644884 PE644.884v01-00
CULT

Christian EHLER

VÉLEMÉNYTERVEZET az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek

15-11-2019 CULT_PA(2019)643224 PE643.224v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

Módosítások elıterjesztésének határideje : 11-12-2019

VÉLEMÉNYTERVEZET az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

15-11-2019 CULT_PA(2019)643225 PE643.225v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

Módosítások elıterjesztésének határideje : 11-12-2019

VÉLEMÉNYTERVEZET az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről

23-07-2019 CULT_PA(2019)639789 PE639.789v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

Módosítások elıterjesztésének határideje : 09-09-2019