Folyamatban lévő munkák


A Folyamatban lévő munkák menüpont alatt az egyes bizottságoknál folyamatban lévő jogalkotási eljárások jelennek meg. Minden egyes bejegyzésnél látható az eljárás típusa, az előadó neve és az, hogy az adott bizottság az illetékes bizottság-e vagy véleménynyilvánításra kérték-e fel. A bejegyzések a Jogalkotási Figyelőre mutató hivatkozást is tartalmaznak, ahol megtekinthető az eljárás valamennyi részlete és az összes vonatkozó dokumentum. Amikor az eljárás bizottsági szakasza véget ért, a plenáris ülésen szavaznak róla, majd az eljárást befejezettnek tekintik.

Keresés

A Bizottság rendelete az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 7 és az IFRS 9 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard módosításai tekintetében történő módosításáról

2019/2912(RPS) Ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás
ECON

illetékes, megerősített együttműködés

Méltányos adózás a digitalizált és globalizált gazdaságban. BEPS 2.0

2019/2901(RSP) Aktuális állásfoglalások, 78., 81. 103. 108. és 115. cikk
ECON

illetékes

Bíróságon kívüli gyorsított biztosítékérvényesítés

2018/0063B(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
ECON

illetékes

Az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezése

2019/0817(NLE) Nem jogalkotási aktusok
ECON

illetékes

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapírosítást kezdeményező, a szponzor és a különleges célú gazdasági egység által az értékpapírosítással kapcsolatosan rendelkezésre bocsátandó információkat és adatokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

2019/2889(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
ECON

illetékes

Bankunió – 2019. évi éves jelentés

2019/2130(INI) Saját kezdeményezésű jelentés
ECON

Pedro MARQUES [S&D]

illetékes

Versenypolitika – 2019. évi éves jelentés

2019/2131(INI) Saját kezdeményezésű jelentés
ECON

Stéphanie YON-COURTIN [Renew]

illetékes

Az euróövezeti konvergenciát és versenyképességet szolgáló költségvetési eszköz irányítási kerete

2019/0161(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
ECON

Dragoş PÎSLARU [Renew]

illetékes

Európai Központi Bank – 2018. évi éves jelentés

2019/2129(INI) Saját kezdeményezésű jelentés
ECON

Costas MAVRIDES [S&D]

illetékes

Javaslat a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek és a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről szóló 2008/118/EK irányelvnek az uniós keretben végzett védelmi feladatok tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre

2019/0096(CNS) * Konzultációs eljárás
ECON

Paul TANG [S&D]

illetékes