Please fill this field

Kiküldetések

A bizottságok szervezhetnek tagállamokba, egy EU-n kívüli országba vagy nemzetközi konferenciákra indított kiküldetéseket is. A kiküldetéseket - amelyekben a bizottság korlátozott számú tagja vesz részt - a bizottságokra ruházott hatáskör gyakorlása keretében indítják. A bizottságok legfeljebb három napos időtartamra háromtagú küldöttséget indíthatnak az elsődleges hatáskörükbe tartozó ügynökségekhez is. Ezen a lapon az egyes kiküldetésekkel kapcsolatban rendelkezésre álló valamennyi információt megtalálja.

The Committee on Petitions organised a fact-finding visit to Bulgaria in the period 24-26 February 2020. In the first part, the members of the delegation met petitioners in Sofia along with the responsible state authorities, professional associations, consumer protection organizations and the Bulgarian Ombudsman to discuss issues related to the banking system and private enforcement agents.