Jelentéstervezetek


A bizottságokat felkérhetik, hogy készítsenek jelentést jogalkotási és nem jogalkotási kérdésekkel kapcsolatosan. A bizottságokat általában akkor kérik fel egy adott kérdésre vonatkozó jelentés elkészítésére, ha az egy illetékességi körükbe tartozó politikai területet érint. Bizonyos esetekben egy bizottság saját kezdeményezésére is készíthet jelentést. A bizottság tagjai közül minden jelentéshez kijelölnek egy előadót, aki a jelentés elkészítéséért felel. A megírást követően a jelentéstervezetet a bizottsági ülésen bemutatják, majd megvitatják, a képviselők pedig módosításokat nyújthatnak be. Ezen a lapon a jelentéstervezetek láthatók a módosítások előtt.
Használja a keresés funkciót a rendelkezésre álló jelentéstervezetekhez!

Találat(ok) : 3

JELENTÉS a nemek közötti egyenlőség uniós médiaszektoron belüli helyzetéről

23-02-2018 A8-0031/2018 PE612.271v02-00
FEMM

Michaela ŠOJDROVÁ

MÓDOSÍTÁSOK

MÓDOSÍTÁS 1 - 152 - Jelentéstervezet A nemek közötti egyenlőség uniós médiaszektoron belüli helyzete

29-11-2017 FEMM_AM(2017)615236 PE615.236v01-00
FEMM

Michaela ŠOJDROVÁ

JELENTÉSTERVEZET a nemek közötti egyenlőség uniós médiaszektoron belüli helyzetéről

06-11-2017 FEMM_PR(2017)612271 PE612.271v01-00
FEMM

Michaela ŠOJDROVÁ

Módosítások elıterjesztésének határideje : 28-11-2017