Please fill this field

Kiküldetések

A bizottságok szervezhetnek tagállamokba, egy EU-n kívüli országba vagy nemzetközi konferenciákra indított kiküldetéseket is. A kiküldetéseket – amelyekben a bizottság korlátozott számú tagja vesz részt – a bizottságokra ruházott hatáskör gyakorlása keretében indítják. A bizottságok legfeljebb három napos időtartamra háromtagú küldöttséget indíthatnak az elsődleges hatáskörükbe tartozó ügynökségekhez is. Ezen a lapon az egyes kiküldetésekkel kapcsolatban rendelkezésre álló valamennyi információt megtalálja.