Please fill this field

Kiti renginiai

Visi kiti vieši renginiai, kurie yra komitetų veiklos dalis ir kuriuose dalyvauja išorės pranešėjai ar ekspertai.

AFCO

During the AFCO meeting of 28 January, Election-Watch.EU presented their Assessment Mission Final Report on the European elections of 2019.