Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

Europos ir Viduržemio jūros regiono laikinosios asociacijos susitarimo dėl prekybos ir bendradarbiavimo tarp Europos bendrijos ir Palestinos išsivadavimo organizacijos (PIO), atstovaujančios Vakarų Kranto ir Gazos Ruožo Palestinos valdžios interesams, protokolo dėl Europos Sąjungos ir Vakarų Kranto ir Gazos Ruožo Palestinos Administracijos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, sudarymas Europos Sąjungos vardu

2019/0164(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
AFET

atsakingas komitetas

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Tuniso Respublikos, protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

2018/0310(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
AFET

atsakingas komitetas

Pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Irako Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu, priedas

2017/0033(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
AFET

atsakingas komitetas

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės asociaciją, protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

2016/0253(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
AFET

atsakingas komitetas

ES ir Malaizijos vyriausybės pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo

2016/0243(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
AFET

atsakingas komitetas

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas, nustatantis Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Tadžikistano Respublikos partnerystę, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

2016/0055(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
AFET

atsakingas komitetas

Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Turkmėnistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kroatijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Rumunijos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu

2016/0041(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
AFET

atsakingas komitetas

Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Andų bendrijos bei jos valstybių narių (Bolivijos, Kolumbijos, Ekvadoro, Peru ir Venesuelos) bendradarbiavimo susitarimas

2016/0025(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
AFET

atsakingas komitetas

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, kuriuo įsteigiama Europos Bendrijų ir jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociacija, siekiant atsižvelgti į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

2014/0270(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
AFET

atsakingas komitetas

Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Indonezijos Respublikos pagrindų susitarimas dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į ES

2014/0220(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
AFET

atsakingas komitetas