Please fill this field

Posėdžių dokumentai

Susipažinti su posėdžių dokumentais

Visus būsimų ir įvykusių posėdžių dokumentus rasite vienoje vietoje. Pasirinkite posėdžio datą ir gausite susijusių dokumentų sąrašą pagal kiekvieną darbotvarkės punktą visomis vartojamomis kalbomis. Dokumentus galite atverti pačioje naršyklėje, jais dalytis e. paštu arba juos atsisiųsti ir išsaugoti.

Tolimesni posėdžiai


Briuselis : JAN - 4Q1

Eilinis posėdis
- NUOTOLINIS DALYVAVIMAS

Darbotvarkė


Briuselis : JAN - 4Q1

KOMITETŲ KOORDINATORIAI
- NUOTOLINIS DALYVAVIMAS. DALYVAUTI GALI VISI BUDG KOMITETO NARIAI


Briuselis : JAN - 4Q1

Eilinis posėdis
- NUOTOLINIS DALYVAVIMAS

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas


Briuselis : PHS - P1A002

Bendras posėdis
Biudžeto kontrolės komitetas
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS

Darbotvarkė

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas


Briuselis : ASP - A1G-3

Bendras posėdis
Biudžeto kontrolės komitetas


Briuselis : JAN - 4Q2

Eilinis posėdis
- Remote participation