Posėdžių tvarkaraštis

Šiame skirsnyje galite susipažinti su būsimais su komitetų veikla susijusiais posėdžiais pagal posėdžio tipą. Čia taip pat skelbiamas ilgalaikis kalendorius.

Daugiau informacijos rasite posėdžių dokumentuose.

Biudžeto komitetas

22-07-2019

15:00

Briuselis : ASP - A5G-3

+ Eilinis posėdis

+ EILINIS POSĖDIS

23-07-2019

09:00

Briuselis : ASP - A5G-3

+ Eilinis posėdis

+ EILINIS POSĖDIS

23-07-2019

11:30

Briuselis : ASP - A5G-3

+ Koordinatoriai

+ BUDG KOMITETO KOORDINATORIAI

23-07-2019

14:30

Briuselis : ASP - A5G-3

+ Koordinatoriai

+ PASIRENGIMO TRIŠALIAM DIALOGUI DĖL BIUDŽETO POSĖDIS

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

22-07-2019

15:00

Briuselis : PHS - P1A002

+ Eilinis posėdis

+ EILINIS POSĖDIS

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

22-07-2019

15:00

Briuselis : JAN - 2Q2

+ Eilinis posėdis

+ EILINIS POSĖDIS

23-07-2019

09:30

Briuselis : JAN - 2Q2

+ Eilinis posėdis

+ EILINIS POSĖDIS

23-07-2019

17:00

Briuselis : JAN - 2Q2

+ Eilinis posėdis

+ EILINIS POSĖDIS

Kultūros ir švietimo komitetas

22-07-2019

15:00

Briuselis : JAN - 4Q1

+ Eilinis posėdis

+ EILINIS POSĖDIS

Regioninės plėtros komitetas

23-07-2019

09:00

Briuselis : JAN - 4Q1

+ Eilinis posėdis

+ EILINIS POSĖDIS

23-07-2019

14:30

Briuselis : JAN - 4Q1

+ Eilinis posėdis

+ EILINIS POSĖDIS

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

23-07-2019

09:00

Briuselis : JAN - 4Q2

+ Koordinatoriai

+ EILINIS POSĖDIS

23-07-2019

14:30

Briuselis : JAN - 4Q2

+ Eilinis posėdis

+ EILINIS POSĖDIS

Žuvininkystės komitetas

23-07-2019

09:00

Briuselis : ASP - A3E-2

+ Eilinis posėdis

+ EILINIS POSĖDIS

23-07-2019

14:30

Briuselis : ASP - A3E-2

+ Eilinis posėdis

+ EILINIS POSĖDIS

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

23-07-2019

09:30

Briuselis : PHS - P3C050

+ Eilinis posėdis

+ EILINIS POSĖDIS

23-07-2019

15:00

Briuselis : PHS - P3C050

+ Eilinis posėdis

+ EILINIS POSĖDIS

Tarptautinės prekybos komitetas

23-07-2019

10:30

Briuselis : ASP - A1G-3

+ Eilinis posėdis

+ EILINIS POSĖDIS

Užsienio reikalų komitetas

24-07-2019

09:00

Briuselis : PHS - P3C050

+ Neeilinis posėdis