Posėdžių tvarkaraštis

Šiame skirsnyje galite susipažinti su būsimais su komitetų veikla susijusiais posėdžiais pagal posėdžio tipą. Čia taip pat skelbiamas ilgalaikis kalendorius.

Daugiau informacijos rasite posėdžių dokumentuose.

Biudžeto kontrolės komitetas

17-10-2019

09:00

Briuselis : PHS - P4B001

+ Eilinis posėdis

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

17-10-2019

09:00

Briuselis : JAN - 4Q2

+ Eilinis posėdis

Žmogaus teisių pakomitetis

17-10-2019

09:00

Briuselis : ASP - A5G-3

+ su Europos Parlamento nariu

+ ETUC representatives on Hong Kong

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

17-10-2019

14:00

Briuselis : SQM - SQM08Y958

+ Technical preparatory meeting (legislative

+ DFP MUITINIŲ PROGRAMA: PRANEŠĖJA M. GRAPINI

Regioninės plėtros komitetas

21-10-2019

19:00

Strasbūras : WIC - WIC200

+ Neeilinis posėdis

+ NEEILINIS REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO POSĖDIS

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

21-10-2019

19:00

Strasbūras : LOW - N1.3

+ Neeilinis posėdis

+ NEEILINIS LIBE KOMITETO POSĖDIS

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

21-10-2019

19:30

Strasbūras : LOW - N1.4

+ Neeilinis posėdis

+ NEEILINIS ECON IR ENVI KOMITETŲ POSĖDIS (DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ 58 STRAIPSNIS)

21-10-2019

19:45

Strasbūras : LOW - N1.4

+ Neeilinis posėdis

+ NEEILINIS ENVI KOMITETO POSĖDIS

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

23-10-2019

09:00

Strasbūras : PFL - F-01301

+ su frakcija(-jomis)

+ IMCO KOORDINATORIŲ PARENGIAMASIS POSĖDIS

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

04-11-2019

15:00

Briuselis : JAN - 2Q2

+ Eilinis posėdis

05-11-2019

09:00

Briuselis : JAN - 2Q2

+ Eilinis posėdis

05-11-2019

14:30

Briuselis : JAN - 2Q2

+ Eilinis posėdis

Regioninės plėtros komitetas

04-11-2019

15:00

Briuselis : PHS - P1A002

+ Eilinis posėdis

05-11-2019

09:00

Briuselis : PHS - P1A002

+ Eilinis posėdis