Posėdžių tvarkaraštis

Šiame skirsnyje galite susipažinti su būsimais su komitetų veikla susijusiais posėdžiais pagal posėdžio tipą. Čia taip pat skelbiamas ilgalaikis kalendorius.

Daugiau informacijos rasite posėdžių dokumentuose.

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

18-09-2019

09:00

Strasbūras : PFL - F-01401

+ su frakcija(-jomis)

+ IMCO KOORDINATORIŲ PARENGIAMASIS POSĖDIS

Transporto ir turizmo komitetas

19-09-2019

09:00

Strasbūras : WIC - WIC200

+ Neeilinis posėdis

+ TRAN NEEILINIS POSĖDIS

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

23-09-2019

14:00

Briuselis : ASP - A5E-2

+ Personalo posėdis

+ ESF+

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

23-09-2019

14:00

Briuselis : JAN - 4Q2

+ Eilinis posėdis

+ PENKTASIS JUNGTINĖS PARLAMENTINĖS KONTROLĖS GRUPĖS POSĖDIS EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖSAUGOS BENDRADARBIAVIMO AGENTŪROS (EUROPOLO) KLAUSIMU

23-09-2019

16:45

Briuselis : JAN - 4Q2

+ Eilinis posėdis

+ PENKTASIS JUNGTINĖS PARLAMENTINĖS KONTROLĖS GRUPĖS POSĖDIS EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖSAUGOS BENDRADARBIAVIMO AGENTŪROS (EUROPOLO) KLAUSIMU

24-09-2019

09:00

Briuselis : JAN - 4Q2

+ Eilinis posėdis

+ PENKTASIS JUNGTINĖS PARLAMENTINĖS KONTROLĖS GRUPĖS POSĖDIS EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖSAUGOS BENDRADARBIAVIMO AGENTŪROS (EUROPOLO) KLAUSIMU

24-09-2019

14:30

Briuselis : JAN - 4Q2

+ Eilinis posėdis

+ EILINIS POSĖDIS

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

23-09-2019

15:00

Briuselis : JAN - 2Q2

+ Eilinis posėdis

+ EILINIS POSĖDIS

24-09-2019

10:00

Briuselis : JAN - 2Q2

+ Koordinatoriai

+ COORDINATORS' MEETING

24-09-2019

14:30

Briuselis : JAN - 2Q2

+ Eilinis posėdis

+ EILINIS POSĖDIS

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

23-09-2019

15:00

Briuselis : ASP - A3E-2

+ Eilinis posėdis

+ EILINIS POSĖDIS

Tarptautinės prekybos komitetas

23-09-2019

17:00

Briuselis : JAN - 4Q1

+ Eilinis posėdis

+ EILINIS POSĖDIS

24-09-2019

09:00

Briuselis : JAN - 4Q1

+ Eilinis posėdis

+ EILINIS POSĖDIS

24-09-2019

15:00

Briuselis : JAN - 4Q1

+ Eilinis posėdis

+ EILINIS POSĖDIS

Biudžeto komitetas

24-09-2019

09:00

Briuselis : JAN - 6Q2

+ Koordinatoriai

24-09-2019

11:00

Briuselis : JAN - 6Q2

+ Eilinis posėdis

+ EILINIS POSĖDIS

24-09-2019

15:00

Briuselis : JAN - 6Q2

+ Eilinis posėdis

+ EILINIS POSĖDIS

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

24-09-2019

09:00

Briuselis : PHS - P3C050

+ Eilinis posėdis

+ EILINIS POSĖDIS

24-09-2019

14:30

Briuselis : PHS - P3C050

+ Eilinis posėdis

+ EILINIS POSĖDIS

Transporto ir turizmo komitetas

24-09-2019

09:00

Briuselis : PHS - P1A002

+ Koordinatoriai

+ TRAN KOORDINATORIŲ POSĖDIS

24-09-2019

10:00

Briuselis : PHS - P1A002

+ Eilinis posėdis

+ EILINIS POSĖDIS

24-09-2019

14:30

Briuselis : PHS - P1A002

+ Eilinis posėdis

+ EILINIS POSĖDIS

24-09-2019

17:00

Briuselis : PHS - P1A002

+ Koordinatoriai

+ TRAN KOORDINATORIŲ POSĖDIS