Pranešimai nariams


Komitetai rengia pranešimus nariams norėdami savo nariams perduoti informaciją, kurios negalima pateikti jokio kito tipo dokumente. Pavyzdžiui, tai gali būti delegacijos vizito santrauka, susitikimas su ekspertu, klausimai Komisijos nariui arba gautų peticijų paskelbimas.
Pranešimų nariams galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

PRANEŠIMAS NARIAMS Teisėkūros kontrolei skirtas laikas. Reglamento (ES) 2018/1807 dėl laisvo ne asmens duomenų judėjimo įgyvendinimas

28-10-2019 IMCO_CM(2019)642999 PE642.999v01-00
IMCO

 

PRANEŠIMAS NARIAMS Teisėkūros kontrolei skirtas laikas. Radijo įrenginių direktyvos (2014/53/ES) įgyvendinimas

28-10-2019 IMCO_CM(2019)643000 PE643.000v01-00
IMCO