Žuvininkystės komitetas

Naujausios žinios

Next PECH committee meetings

30-11-2023 - 09:18

Svarbūs įvykiai

Vegan Plant based fish and seafood imitations
30-11-2023 - 09:24

On 29 November 2023, the Committee on Fisheries held a public hearing entitled "Improving the Labelling Legislation of Vegetarian and Vegan Imitations of Fish Products". As consumer interest for vegetarian and vegan options continues to rise, ensuring accurate and transparent labelling is essential for consumer trust and informed choices.

Pagrindžiamosios analizės

Faktų apie ES suvestinės

Faktų suvestinėse apžvelgiama Europos integracija ir Europos Parlamento indėlis į šį procesą.

STOA

Mokslų ir technologijų ateities komisija