Please fill this field

Kiti renginiai

Visi kiti vieši renginiai, kurie yra komitetų veiklos dalis ir kuriuose dalyvauja išorės pranešėjai ar ekspertai.

At the initiative of the FEMM Committee, the European Parliament held its first ever European Gender Equality Week during the last week of October 2020.