Bendra paieška

Paieška

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Trečiadienis, 2020 m. vasario 19 d. - Ketvirtadienis, 2020 m. vasario 20 d.

06-02-2020 TRAN_OJ(2020)02-19_1 PE647.046v01-00
TRAN

 

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. sausio 20 d. - Antradienis, 2020 m. sausio 21 d.

04-02-2020 TRAN_PV(2020)01-20-1 PE646.896v02-00
TRAN

 

PROTOKOLAS - Trečiadienis, 2019 m. gruodžio 4 d.

29-01-2020 CJ05_PV(2019)12-04-1 PE644.983v02-00
TRAN ITRE

 

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento kuriuo, deramai atsižvelgiant į pasaulinę laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo sistemą, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/757

29-01-2020 TRAN_PA(2020)641314 PE641.314v01-00
TRAN

Magdalena ADAMOWICZ

Pakeitimų pateikimo terminas : 24-02-2020

PAKEITIMAI 72 - 76 - Nuomonės projektas dėl pasiūlymo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos

29-01-2020 TRAN_AM(2020)646958 PE646.958v01-00
TRAN

Sven SCHULZE

NUOMONĖS PROJEKTAS 2021 m. biudžeto gairės. III skirsnis

29-01-2020 TRAN_PA(2020)646962 PE646.962v01-00
TRAN

Marian-Jean MARINESCU

Pakeitimų pateikimo terminas : 20-02-2020

PAKEITIMAI 9 - 71 - Nuomonės projektas Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos

29-01-2020 TRAN_AM(2020)646974 PE646.974v01-00
TRAN

Sven SCHULZE