Darbo dokumentai


Darbo dokumentai – tai su rengiamais pranešimais ir nuomonėmis susiję dokumentai. Darbo dokumento formą komitetai dažnai naudoja pranešimų aiškinamosioms dalims skelbti.
Šių dokumentų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

DARBO DOKUMENTAS Europos Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 5/2019 (2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas). Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas (EPLSAF). Parama vertinga, bet kol kas nenustatyta, kiek ja prisidedama mažinant skurdą

14-11-2019 CONT_DT(2019)642905 PE642.905v02-00
CONT

 

DARBO DOKUMENTAS Europos Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 12/2019 (2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas). Elektroninė prekyba: vis dar reikia įveikti nemažai su PVM ir muitų surinkimu susijusių iššūkių

09-10-2019 CONT_DT(2019)641365 PE641.365v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

DARBO DOKUMENTAS dėl Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 7/2019 (2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas) „ES veiksmai tarpvalstybinės sveikatos priežiūros srityje: užmojai platūs, bet būtina gerinti valdymą“

09-10-2019 CONT_DT(2019)641370 PE641.370v01-00
CONT

Cristian GHINEA

  WORKING DOCUMENT on Council’s position on Draft Budget 2020 (Section III)

03-09-2019 BUDG_DT(2019)639763 PE639.763v02-00
BUDG

Monika HOHLMEIER, Eider GARDIAZABAL RUBIAL

  WORKING DOCUMENT on the 2020 Budget - Recommendations for the Trilogue

23-07-2019 BUDG_DT(2019)639634 PE639.634v01-00
BUDG

 

DARBO DOKUMENTAS Parengiamasis dokumentas dėl nuomonės projekto dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

25-06-2019 IMCO_DT(2019)638786 PE638.786v01-00
IMCO

Svenja HAHN