Parastā meklēšana

Meklēšana

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdiena, 2020. gada 22. janvāris - Ceturtdiena, 2020. gada 23. janvāris

14-01-2020 BUDG_OJ(2020)01-22_1 PE646.815v01-00
BUDG

 

PROTOKOLS - Ceturtdiena, 2019. gada 12. decembris

10-01-2020 BUDG_PV(2019)12-12-1 PE644.994v01-00
BUDG

 

ATZINUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Mauritānijas Islāma Republiku par to, lai tiktu pagarināts darbības termiņš protokolam, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku, un kura darbības termiņš beidzas 2019. gada 15. novembrī

07-01-2020 BUDG_PA(2020)644820 PE644.820v01-00
BUDG

Francisco GUERREIRO

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: 2020. gada izaugsmes pētījums

07-01-2020 BUDG_PA(2020)644963 PE644.963v01-00
BUDG

Margarida MARQUES

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 28-01-2020

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdiena, 2020. gada 13. janvāris

19-12-2019 CJ16_OJ(2020)01-13_1 PE645.044v01-00
ECON BUDG

 

ATZINUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu ilgtspējīgas zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Senegālas Republiku

18-12-2019 BUDG_PA(2019)644803 PE644.803v01-00
BUDG

Paolo DE CASTRO

ZIŅOJUMA PROJEKTS par 2019. gada ziņojumu par Eiropas Investīciju bankas finansiālajām darbībām

17-12-2019 BUDG_PR(2019)643074 PE643.074v01-00
BUDG

David CORMAND

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 28-01-2020

ATZINUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku (2019–2024)

13-12-2019 BUDG_AD(2019)640655 PE640.655v02-00
BUDG

Margarida MARQUES

atzinums par Regulu, ar kuru nosaka konkrētus pārejas noteikumus Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) atbalstam 2021. gadā

12-12-2019 BUDG_AL(2019)644725 PE644.725v03-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Ceturtdiena, 2019. gada 12. decembris

12-12-2019 BUDG_OJ(2019)12-12_1 PE644.867v02-00
BUDG