Sanāksmju kalendārs

Šajā sadaļā pieejama informācija par nākamajām komitejas sanāksmēm, kas saistītas ar tās darbu, tostarp pēc sanāksmes veida. Pieejams arī ilgtermiņa kalendārs.

Papildu informāciju var atrast sanāksmju dokumentos.

Budžeta komiteja

22-07-2019

15:00

Brisele : ASP - A5G-3

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

23-07-2019

09:00

Brisele : ASP - A5G-3

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

23-07-2019

11:30

Brisele : ASP - A5G-3

+ KOORDINATORI

+ BUDG KOORDINATORI

23-07-2019

14:30

Brisele : ASP - A5G-3

+ KOORDINATORI

+ BUDŽETA TRIALOGA SAGATAVOŠANĀS SANĀKSME

Ekonomikas un monetārā komiteja

22-07-2019

15:00

Brisele : PHS - P1A002

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

22-07-2019

15:00

Brisele : JAN - 2Q2

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

23-07-2019

09:30

Brisele : JAN - 2Q2

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

23-07-2019

17:00

Brisele : JAN - 2Q2

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

Kultūras un izglītības komiteja

22-07-2019

15:00

Brisele : JAN - 4Q1

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

Reģionālās attīstības komiteja

23-07-2019

09:00

Brisele : JAN - 4Q1

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

23-07-2019

14:30

Brisele : JAN - 4Q1

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

23-07-2019

09:00

Brisele : JAN - 4Q2

+ KOORDINATORI

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

23-07-2019

14:30

Brisele : JAN - 4Q2

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

Zivsaimniecības komiteja

23-07-2019

09:00

Brisele : ASP - A3E-2

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

23-07-2019

14:30

Brisele : ASP - A3E-2

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

23-07-2019

09:30

Brisele : PHS - P3C050

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

23-07-2019

15:00

Brisele : PHS - P3C050

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

23-07-2019

10:30

Brisele : ASP - A1G-3

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

Ārlietu komiteja

24-07-2019

09:00

Brisele : PHS - P3C050

+ ĀRKĀRTAS SANĀKSME