Sanāksmju kalendārs

Šajā sadaļā pieejama informācija par nākamajām komitejas sanāksmēm, kas saistītas ar tās darbu, tostarp pēc sanāksmes veida. Pieejams arī ilgtermiņa kalendārs.

Papildu informāciju var atrast sanāksmju dokumentos.

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

18-09-2019

09:00

Strasbūra : PFL - F-01401

+ AR POLITISKO(-AJĀM) GRUPU(-ĀM)

+ IMCO KOORDINATORU SAGATAVOŠANĀS SANĀKSME

Budžeta komiteja

18-09-2019

11:15

Strasbūra : PFL - F-01401

+ AR POLITISKO(-AJĀM) GRUPU(-ĀM)

+ BUDG KOORDINATORU SAGATAVOŠANĀS SANĀKSME

Transporta un tūrisma komiteja

19-09-2019

09:00

Strasbūra : WIC - WIC200

+ ĀRKĀRTAS SANĀKSME

+ TRAN ĀRKĀRTAS SANĀKSME

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

23-09-2019

14:00

Brisele : ASP - A5E-2

+ Personāla sanāksme

+ ESF+

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

23-09-2019

14:00

Brisele : JAN - 4Q2

+ Kārtējā sanāksme

+ Fifth meeting of the Joint Parliamentary Scrutiny Group on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)

23-09-2019

16:45

Brisele : JAN - 4Q2

+ Kārtējā sanāksme

+ Fifth meeting of the Joint Parliamentary Scrutiny Group on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)

24-09-2019

09:00

Brisele : JAN - 4Q2

+ Kārtējā sanāksme

+ KOPĪGĀS PARLAMENTĀRĀS UZRAUDZĪBAS GRUPAS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS AĢENTŪRU TIESĪBAIZSARDZĪBAS SADARBĪBAI (EIROPOLU) PIEKTĀ SANĀKSME

24-09-2019

14:30

Brisele : JAN - 4Q2

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

Ekonomikas un monetārā komiteja

23-09-2019

15:00

Brisele : JAN - 2Q2

+ Kārtējā sanāksme

+ ORDINARY MEETING

24-09-2019

09:00

Brisele : JAN - 2Q2

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

24-09-2019

14:30

Brisele : JAN - 2Q2

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

23-09-2019

15:00

Brisele : ASP - A3E-2

+ Kārtējā sanāksme

+ ORDINARY MEETING

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

23-09-2019

17:00

Brisele : JAN - 4Q1

+ Kārtējā sanāksme

+ ORDINARY MEETING

24-09-2019

09:00

Brisele : JAN - 4Q1

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

24-09-2019

15:00

Brisele : JAN - 4Q1

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

Budžeta komiteja

24-09-2019

09:00

Brisele : JAN - 6Q2

+ KOORDINATORI

24-09-2019

11:00

Brisele : JAN - 6Q2

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

24-09-2019

15:00

Brisele : JAN - 6Q2

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

24-09-2019

09:00

Brisele : PHS - P3C050

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME

24-09-2019

14:30

Brisele : PHS - P3C050

+ Kārtējā sanāksme

+ KĀRTĒJĀ SANĀKSME