Sanāksmju kalendārs

Šajā sadaļā pieejama informācija par nākamajām komitejas sanāksmēm, kas saistītas ar tās darbu, tostarp pēc sanāksmes veida. Pieejams arī ilgtermiņa kalendārs.

Papildu informāciju var atrast sanāksmju dokumentos.

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

27-11-2019

09:00

Strasbūra : PFL - F-01301

+ AR POLITISKO(-AJĀM) GRUPU(-ĀM)

+ IMCO Coordinator's preparatory meeting

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

02-12-2019

14:00

Brisele : ASP - A5E-2

+ Technical preparatory meeting (legislative

+ MFF - SMCS 2018/0231(COD) - Benifei (AK/TV)

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

03-12-2019

14:00

Brisele : ASP - A5E-2

+ Technical preparatory meeting (legislative

+ MFF - SMCS 2018/0231(COD) - Benifei (AK/TV)

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

04-12-2019

09:00

Brisele : JAN - 4Q1

+ Kārtējā sanāksme

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

22-01-2020

09:00

Brisele : JAN - 4Q1

+ Kārtējā sanāksme

22-01-2020

14:30

Brisele : JAN - 4Q1

+ Kārtējā sanāksme

23-01-2020

09:00

Brisele : JAN - 4Q1

+ Kārtējā sanāksme