Analītiskie materiāli

Šajā datubāzē ir apkopoti dažādu Eiropas Parlamenta pētniecības dienestu sagatavotie dokumenti, jo īpaši politikas departamentu, Ekonomikas pārvaldības atbalsta nodaļas un Ietekmes novērtēšanas un Eiropas pievienotās vērtības direktorāta pētījumi, padziļinātās analīzes dokumenti un informatīvās piezīmes. Šie dokumenti ir paredzēti dažādu Parlamenta struktūru darbības atbalstam.

Rādīt sīkāku informāciju

Kā veikt meklēšanu

Policy Departments' Monthly Highlights - October 2019
21-10-2019 Pārskats

Follow up to the 2009 and 2014 Studies on the Code of Conduct for Commissioners - Improving Effectiveness and Efficiency
15-07-2019 Padziļināta analīze

“ES budžeta vēsture”
14-06-2019 Padziļināta analīze

Summary of the exchange of views on EU Member States National Declarations (ND) - Committee on Budgetary Control Meeting on 11 April 2019
14-06-2019 Briefing

The European Public Prosecutor’s Office: Strategies For Coping With Complexity
15-05-2019 Pētījums

Performance Indicators for Convergence in Regional Development - How reliable are they to ensure Targeted and Result-Oriented spending?
15-04-2019 Pētījums

Effectiveness of cohesion policy: Learning from the project characteristics that produce the best results
15-04-2019 Pētījums

Mainstreaming Innovation Funding in the EU Budget
15-04-2019 Pētījums

Protection of EU financial interest on customs and VAT: cooperation of national tax and customs authorities to prevent fraud
08-04-2019 Pētījums

Appointment of the Commission’s Secretary General in 2018
15-03-2019 Pētījums