Parastā meklēšana

Meklēšana

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III - Commission and executive agencies

23-01-2020 DEVE_AD(2020)643137 PE643.137v02-00
DEVE

Charles GOERENS

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the eighth, ninth, tenth and eleventh European Development Funds for the financial year 2018

23-01-2020 DEVE_AD(2020)643144 PE643.144v02-00
DEVE

Charles GOERENS

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdiena, 2020. gada 22. janvāris - Ceturtdiena, 2020. gada 23. janvāris

16-01-2020 DEVE_OJ(2020)01-22_1 PE646.843v01-00
DEVE

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Otrdiena, 2020. gada 21. janvāris

14-01-2020 CJ19_OJ(2020)01-21_1 PE645.108v01-00
DEVE AFET

 

PROTOKOLS - Trešdiena, 2019. gada 6. novembris - Ceturtdiena, 2019. gada 7. novembris

08-01-2020 DEVE_PV(2019)11-06-1 PE643.148v02-00
DEVE

 

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu

07-01-2020 DEVE_PA(2020)644993 PE644.993v01-00
DEVE

Lukas MANDL

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 23-01-2020

ATZINUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu, ar kuru īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Gvinejas-Bisavas Republiku (2019–2024)

20-12-2019 DEVE_AD(2019)642950 PE642.950v02-00
DEVE

Caroline ROOSE

ATZINUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par tā protokola noslēgšanu Eiropas Savienības vārdā, ar kuru īsteno Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Santomes un Prinsipi Demokrātisko Republiku un Eiropas Kopienu

20-12-2019 DEVE_AD(2019)644723 PE644.723v02-00
DEVE

Bernhard ZIMNIOK

ATZINUMS par priekšlikumu nenormatīvai rezolūcijai par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Gvinejas-Bisavas Republiku (2019–2024)

11-12-2019 DEVE_AD(2019)642937 PE642.937v04-00
DEVE

Caroline ROOSE

PROTOKOLS - Trešdiena, 2019. gada 6. novembris

10-12-2019 CJ19_PV(2019)11-06-1 PE643.200v01-00
DEVE AFET