Lūdzam aizpildīt šo lauku

Komandējumi

Komiteja var pieņemt lēmumu doties komandējumos uz kādu dalībvalsti, ārpussavienības valsti vai starptautiskām konferencēm. Komandējumi tiek organizēti, īstenojot komitejai piešķirtās pilnvaras, un tajos dodas ierobežots skaits komitejas locekļu. Komitejas var arī nosūtīt delegāciju trīs locekļu sastāvā uz aģentūrām, kuras ir to pamata kompetenču jomā. Šāda komandējuma ilgums nedrīkst pārsniegt trīs dienas. Šajā lapā atradīsiet visu informāciju, kas pieejama par konkrētiem komandējumiem.

The Flag of Bulgaria in the World Map

The Committee on Petitions organised a fact-finding visit to Bulgaria in the period 24-26 February 2020. In the first part, the members of the delegation met petitioners in Sofia along with the responsible state authorities, professional associations, consumer protection organizations and the Bulgarian Ombudsman to discuss issues related to the banking system and private enforcement agents.