Please fill this field

Komandējumi

Komiteja var pieņemt lēmumu doties komandējumos uz kādu dalībvalsti, ārpussavienības valsti vai starptautiskām konferencēm. Komandējumi tiek organizēti, īstenojot komitejai piešķirtās pilnvaras, un tajos dodas ierobežots skaits komitejas locekļu. Komitejas var arī nosūtīt delegāciju trīs locekļu sastāvā uz aģentūrām, kuras ir to pamata kompetenču jomā. Šāda komandējuma ilgums nedrīkst pārsniegt trīs dienas. Šajā lapā atradīsiet visu informāciju, kas pieejama par konkrētiem komandējumiem.