Please fill this field

Semināri

Seminārus organizē politikas departamenti, un tajos deputāti var uzdot jautājumus un apmainīties viedokļiem ar ekspertiem par jautājumiem, kas saistīti ar Parlamenta darbu, vai par aktuālām tēmām. Semināri var nebūt publiski, bet tos var rīkot arī komitejas sanāksmes laikā.

Workshops hold during the previous parliamentary term: click here

ITRE

Just energy transition, opportunity for EU industries. The role of hydrogen in the future. Energy transition in Germany.

Kontaktinformācija

Kontakti

Ekonomikas, zinātnes un dzīves kvalitātes politikas departaments