Sanāksmju dokumenti

Piekļuve sanāksmju dokumentiem

Visiem nākamo un jau notikušo sanāksmju dokumentiem var piekļūt vienuviet. Izvēlieties komiteju un pēc tam — sanāksmes datumu, un tiks parādīts to dokumentu (visās pieejamajās valodās) saraksts, kuri attiecas uz katru darba kārtības punktu. Dokumentus var atvērt tieši pārlūkprogrammā, kopīgot pa e-pastu vai lejupielādēt un saglabāt.

Nākamās sanāksmes

Attīstības komiteja


Brisele : ASP - A3E-2

Kārtējā sanāksme

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja


Brisele : JAN - 2Q2

Kārtējā sanāksme
ENVI Committee meeting

Dienaskārtība

Ārlietu komiteja


Brisele : JAN - 2Q2

Kārtējā sanāksme

Dienaskārtība

Starptautiskās tirdzniecības komiteja


Brisele : ASP - A3E-2

Kārtējā sanāksme
INTA

Dienaskārtība

Budžeta komiteja


Brisele : ASP - A3G-3

Kārtējā sanāksme

Ekonomikas un monetārā komiteja


Brisele : JAN - 6Q2

Kārtējā sanāksme
ECON Committee meeting

Transporta un tūrisma komiteja


Brisele : JAN - 4Q1

Kārtējā sanāksme
TRAN Committee meeting

Dienaskārtība

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja


Brisele : JAN - 4Q2

Kārtējā sanāksme

Reģionālās attīstības komiteja


Brisele : PHS - P1A002

Kārtējā sanāksme

Zivsaimniecības komiteja


Brisele : PHS - P4B001

Kārtējā sanāksme
PECH Committee meeting

Kultūras un izglītības komiteja


Brisele : ASP - A1G-3

Kārtējā sanāksme

Konstitucionālo jautājumu komiteja


Brisele : JAN - 4Q1

Kārtējā sanāksme
AFCO committee meeting

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja


Brisele : PHS - P1A002

Kārtējā sanāksme
LIBE Ordinary meeting

Dienaskārtība

Budžeta kontroles komiteja


Brisele : ASP - A3G-3

Kārtējā sanāksme

Cilvēktiesību apakškomiteja


Brisele : PHS - P4B001

Kārtējā sanāksme

Drošības un aizsardzības apakškomiteja


Brisele : ASP - A3G-2

Kārtējā sanāksme


Brisele : ASP - A3E-2

Kārtējā sanāksme
FISC Committee meeting

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja


Brisele : ASP - A5G-3

Kārtējā sanāksme

Lūgumrakstu komiteja


Brisele : ASP - A1G-3

Kārtējā sanāksme

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja


Brisele : JAN - 4Q1

Kārtējā sanāksme