Please fill this field

Sanāksmju dokumenti

Piekļuve sanāksmju dokumentiem

Visiem nākamo un jau notikušo sanāksmju dokumentiem var piekļūt vienuviet. Izvēlieties komiteju un pēc tam — sanāksmes datumu, un tiks parādīts to dokumentu (visās pieejamajās valodās) saraksts, kuri attiecas uz katru darba kārtības punktu. Dokumentus var atvērt tieši pārlūkprogrammā, kopīgot pa e-pastu vai lejupielādēt un saglabāt.

Nākamās sanāksmes

Ārlietu komiteja


Brisele : JAN - 2Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME

Dienaskārtība


Brisele : JAN - 2Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME


Brisele : JAN - 2Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME

Zivsaimniecības komiteja


Brisele : ASP - A1G-3

Kārtējā sanāksme
PECH KOMITEJAS SANĀKSME - ATTĀLINĀTA LĪDZDALĪBA

Dienaskārtība

Kultūras un izglītības komiteja


Brisele : PHS - P3C050

Kārtējā sanāksme

Dienaskārtība

Lūgumrakstu komiteja


Brisele : JAN - 4Q1

Kārtējā sanāksme
AR ATTĀLINĀTU LĪDZDALĪBU


Brisele : JAN - 4Q1

Kārtējā sanāksme
AR ATTĀLINĀTU LĪDDALĪBU

Zivsaimniecības komiteja


Brisele : ASP - A1G-3

Kārtējā sanāksme
PECH KOMITEJAS SANĀKSME - ATTĀLINĀTA DALĪBA

Konstitucionālo jautājumu komiteja


Brisele : JAN - 6Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
AFCO KOMITEJAS SANĀKSME

Dienaskārtība

Īpašā komiteja attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos visos demokrātiskajos procesos Eiropas Savienībā, tostarp dezinformāciju


Brisele : JAN - 4Q2

Kārtējā sanāksme

Dienaskārtība

Ārlietu komiteja


Brisele : PHS - P3C050

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
DZIMUMU LĪDZTIESĪBAS RĪCĪBAS PLĀNS - AFET/DEVE/FEMM KOMITEJU KOPĪGĀ SANĀKSME

Dienaskārtība

Attīstības komiteja


Brisele : JAN - 6Q1

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
AR ATTĀLINĀTU LĪDZDALĪBU

Dienaskārtība

Īpašā komiteja attiecībā uz vēža uzveikšanu


Brisele : ASP - A3G-3

COORDINATEURS DES COMMISSIONS

Dienaskārtība

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja


Brisele : JAN - 2Q2

Kārtējā sanāksme
Remote participation

Dienaskārtība

Attīstības komiteja


Brisele : JAN - 6Q1

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
with remote participation

Starptautiskās tirdzniecības komiteja


Brisele : JAN - 4Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME

Dienaskārtība

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja


Brisele : JAN - 6Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME

Dienaskārtība

Budžeta kontroles komiteja


Brisele : JAN - 4Q1

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
CONT remote committee meeting

Dienaskārtība


Brisele : JAN - 4Q1

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
CONT remote committee meeting

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja


Brisele : JAN - 4Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
Remote participation. AGRI extraordinary meeting

Dienaskārtība

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja


Brisele : JAN - 2Q2

Kārtējā sanāksme
Remote participation

Nodokļu jautājumu apakškomiteja


Brisele : JAN - 6Q2

Kārtējā sanāksme
FISC Committee meeting - Remote participation

Dienaskārtība

Ārlietu komiteja


Brisele : JAN - 4Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME


Brisele : JAN - 4Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME


Brisele : JAN - 4Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME

Budžeta komiteja


Brisele : JAN - 6Q1

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
- Remote participation

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja


Brisele : JAN - 4Q1

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
Remote participation

Dienaskārtība

Starptautiskās tirdzniecības komiteja


Brisele : JAN - 4Q1

ĀRKĀRTAS SANĀKSME

Dienaskārtība

Konstitucionālo jautājumu komiteja


Brisele : JAN - 2Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
AFCO committee meeting

Izmeklēšanas komiteja par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā


Brisele : PHS - P1A002

Kārtējā sanāksme
ANIT Comittee meeting of 10 December 2020

Cilvēktiesību apakškomiteja


Brisele : JAN - 4Q1

Kārtējā sanāksme

Īpašā komiteja attiecībā uz vēža uzveikšanu


Brisele : JAN - 2Q2

Kārtējā sanāksme