Sanāksmju dokumenti

Piekļuve sanāksmju dokumentiem

Visiem nākamo un jau notikušo sanāksmju dokumentiem var piekļūt vienuviet. Izvēlieties komiteju un pēc tam — sanāksmes datumu, un tiks parādīts to dokumentu (visās pieejamajās valodās) saraksts, kuri attiecas uz katru darba kārtības punktu. Dokumentus var atvērt tieši pārlūkprogrammā, kopīgot pa e-pastu vai lejupielādēt un saglabāt.

Nākamās sanāksmes

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja


Strasbūra : LOW - S1.4

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
Extraordinary ENVI Committee meeting

Dienaskārtība

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja


Strasbūra : LOW - S1.4

UZKLAUSĪŠANA
COMMISSIONER - DESIGNATED Mr. HOEKSTRA

Dienaskārtība

Budžeta komiteja


Strasbūra : LOW - N1.3

ĀRKĀRTAS SANĀKSME

Dienaskārtība


Strasbūra : LOW - N1.3

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
- Joint BUDG-ECON Committee meeting with EVP Dombrovskis and Commissioner Gentiloni

Dienaskārtība

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja


Strasbūra : WIC - WIC100

ĀRKĀRTAS SANĀKSME

Dienaskārtība

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja


Strasbūra : LOW - S1.4

UZKLAUSĪŠANA
COMMISSIONER - DESIGNATED Mr. SEFCOVIC

Dienaskārtība

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja


Strasbūra : LOW - S4.4

Ēnu referenti
Net Zero Industry Act

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja


Strasbūra : LOW - S4.2

Technical preparatory meeting (legislative
Net Zero Industry Act

Budžeta kontroles komiteja


Strasbūra : LOW - N1.3

ĀRKĀRTAS SANĀKSME

Dienaskārtība

Sabiedrības veselības apakškomiteja


Strasbūra : SDM - SDM-S7

ĀRKĀRTAS SANĀKSME

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja


Strasbūra : WIC - WIC200

APVIENOTĀ SANĀKSME
SIEVIEŠU TIESĪBU UN DZIMUMU LĪDZTIESĪBAS KOMITEJAS LOCEKĻI

Ārlietu komiteja


Strasbūra : WIC - WIC100

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
Vote on Establishing the Ukraine Facility

Dienaskārtība

Cilvēktiesību apakškomiteja


Strasbūra : SDM - SDM-S1

ĀRKĀRTAS SANĀKSME

Ekonomikas un monetārā komiteja


Brisele : PHS - P1A002

Kārtējā sanāksme

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja


Brisele : PHS - P3C050

Kārtējā sanāksme

Transporta un tūrisma komiteja


Brisele : JAN - 4Q1

ĀRKĀRTAS SANĀKSME

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja


Brisele : JAN - 6Q2

Kārtējā sanāksme

Zivsaimniecības komiteja


Brisele : PHS - P4B001

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
PECH Committee meeting

Dienaskārtība

Drošības un aizsardzības apakškomiteja


Brisele : ASP - A1G-3

Kārtējā sanāksme

Nodokļu jautājumu apakškomiteja


Brisele : PHS - P4B001

Kārtējā sanāksme

Konstitucionālo jautājumu komiteja


Brisele : ASP - A5E-2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
AFCO extraordinary committee meeting

Lūgumrakstu komiteja


Brisele : ASP - A1G-3

Kārtējā sanāksme

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja


Brisele : JAN - 6Q2

Kārtējā sanāksme
FEMM Committee meeting

Attīstības komiteja


Brisele : ASP - A1G-2

Kārtējā sanāksme

Kultūras un izglītības komiteja


Brisele : ASP - A3G-2

Kārtējā sanāksme