Please fill this field

Sanāksmju dokumenti

Piekļuve sanāksmju dokumentiem

Visiem nākamo un jau notikušo sanāksmju dokumentiem var piekļūt vienuviet. Izvēlieties komiteju un pēc tam — sanāksmes datumu, un tiks parādīts to dokumentu (visās pieejamajās valodās) saraksts, kuri attiecas uz katru darba kārtības punktu. Dokumentus var atvērt tieši pārlūkprogrammā, kopīgot pa e-pastu vai lejupielādēt un saglabāt.

Nākamās sanāksmes

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja


Brisele : JAN - 2Q2

Kārtējā sanāksme
ATTĀLINĀTA DALĪBA

Dienaskārtība

Attīstības komiteja


Brisele : JAN - 6Q1

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
AR ATTALINĀTU DALĪBU

Starptautiskās tirdzniecības komiteja


Brisele : JAN - 4Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME

Dienaskārtība

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja


Brisele : JAN - 6Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME

Dienaskārtība

Budžeta kontroles komiteja


Brisele : JAN - 4Q1

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
CONT KOMITEJAS ATTĀLINĀTA SANĀKSME

Dienaskārtība


Brisele : JAN - 4Q1

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
CONT KOMITEJAS ATTĀLINĀTA SANĀKSME

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja


Brisele : JAN - 4Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
ATTĀLINĀTA DALĪBA. AGRI KOMITEJAS ĀRKĀRTAS SANĀKSME

Dienaskārtība

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja


Brisele : JAN - 2Q2

Kārtējā sanāksme
ATTALINĀTA DALĪBA

Nodokļu jautājumu apakškomiteja


Brisele : JAN - 6Q2

Kārtējā sanāksme
FISC KOMITEJAS SANĀKSME - ATTĀLINĀTA DALĪBA

Dienaskārtība

Ārlietu komiteja


Brisele : JAN - 4Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME


Brisele : JAN - 4Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME


Brisele : JAN - 4Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME

Budžeta komiteja


Brisele : JAN - 6Q1

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
- Remote participation

Dienaskārtība

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja


Brisele : PHS - P6B001

TRIALOGS
LIFE Programme 2020-2026

Starptautiskās tirdzniecības komiteja


Brisele : JAN - 4Q1

ĀRKĀRTAS SANĀKSME

Dienaskārtība

Konstitucionālo jautājumu komiteja


Brisele : JAN - 2Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
AFCO committee meeting

Dienaskārtība

Izmeklēšanas komiteja par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā


Brisele : PHS - P1A002

Kārtējā sanāksme
ANIT Comittee meeting of 10 December 2020

Dienaskārtība

Cilvēktiesību apakškomiteja


Brisele : JAN - 4Q1

Kārtējā sanāksme

Īpašā komiteja attiecībā uz vēža uzveikšanu


Brisele : JAN - 2Q2

Kārtējā sanāksme

Attīstības komiteja


Brisele : JAN - 4Q2

ĀRKĀRTAS SANĀKSME
Exchange of views with 2020 Sakharov Prize Laureate, jointly with AFET