Grozījumi


Kad ziņojuma, atzinuma vai priekšlikuma projekts ir iesniegts komitejā, tās locekļi var iesniegt grozījumus (tostarp budžeta grozījumus). Komiteja nosaka termiņu, līdz kuram grozījumiem jābūt saņemtiem. Ierosinātos grozījumus pēc tam komitejas sanāksmē apspriež un balso par tiem. Tad visus pieņemtos grozījumus iekļauj teksta projektā, kas kļūst par galīgo versiju. Šajā lappusē ir visi komitejas locekļu ierosinātie grozījumi pirms balsošanas par tiem.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos grozījumus.

GROZĪJUMI Nr. 1 - 56 - Atzinuma projekts Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanas pārraudzība 2017. un 2018. gadā

29-01-2020 PETI_AM(2020)646941 PE646.941v01-00
PETI

Domènec RUIZ DEVESA

GROZĪJUMI Nr. 1 - 98 - Ziņojuma projekts 2018. gada ziņojums par Eiropas Ombuda darbību

11-11-2019 PETI_AM(2019)641268 PE641.268v03-00
PETI

Peter JAHR