Paziņojumi deputātiem


Paziņojumus locekļiem komitejas izmanto, lai saviem locekļiem nodotu informāciju, kas neattiecas uz kādu no pārējiem dokumentu veidiem. Piemēram, tāda var būt informācija par kādu delegācijas vizīti, tikšanos ar ekspertu, jautājumiem komisāram vai saņemto lūgumrakstu publicēšanu.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos paziņojumus komiteju locekļiem.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Lūgumraksts Nr. 0079/2019, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais J. W. un ko parakstīja 1 cita persona, par koku izciršanu FFH apgabalā Ziemeļreinā-Vestfālenē

18-02-2020 PETI_CM(2019)640670 PE640.670v02-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0280/2019 by J.B. (Spanish) on the situation of Valencian orange growers

18-02-2020 PETI_CM(2020)648302 PE648.302v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0335/2019 by Eduardo Velázquez (Spanish) on behalf of IU Exterior, on the situation of intra-EU migrant workers hired by temporary employment agencies in the Netherlands

18-02-2020 PETI_CM(2020)648305 PE648.305v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0343/2019 by Jorge Monteiro (Portuguese) on a single grading of recyclable plastic for a better environment

18-02-2020 PETI_CM(2020)648306 PE648.306v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0344/2019 by M.G. (Polish) on alleged infringement of the law on the breeding and reproduction of farm animals and of Commission Regulation (EU) No 702/2014

18-02-2020 PETI_CM(2020)648307 PE648.307v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0548/2019 by Nicolas Laarman (French) on behalf of Pollinis France on the impact of the use of SDHI fungicides on human health and the eco-systems

18-02-2020 PETI_CM(2020)648313 PE648.313v01-00
PETI

 

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Lūgumraksts Nr. 0123/2019, ko iesniedza Horvātijas valstspiederīgais V. K., par iespējamiem vides tiesību aktu pārkāpumiem Slovēnijā

17-02-2020 PETI_CM(2019)640637 PE640.637v02-00
PETI

 

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Lūgumraksts Nr. 0413/2019, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais Nial Pickering, par Direktīvas 2004/38/EK par pārvietošanās brīvību īstenošanu Īrijā

11-02-2020 PETI_CM(2020)646861 PE646.861v02-00
PETI

 

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Lūgumraksts Nr. 0042/2019, ko biedrības "Vogtlaendischer Bauermarkt e.V." vārdā iesniedza Vācijas valstspiederīgais M. B., par noteiktu svaru veidu kalibrēšanu

10-02-2020 PETI_CM(2019)639736 PE639.736v02-00
PETI

 

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Lūgumraksts Nr. 0288/2019, ko iesniedzis Vācijas valstspiederīgais Wolfgang Gerber, par pensionēto ierēdņu diskrimināciju Vācijā

10-02-2020 PETI_CM(2020)647018 PE647.018v01-00
PETI