Analītiskie materiāli

Šajā datubāzē ir apkopoti dažādu Eiropas Parlamenta pētniecības dienestu sagatavotie dokumenti, jo īpaši politikas departamentu, Ekonomikas pārvaldības atbalsta nodaļas un Ietekmes novērtēšanas un Eiropas pievienotās vērtības direktorāta pētījumi, padziļinātās analīzes dokumenti un informatīvās piezīmes. Šie dokumenti ir paredzēti dažādu Parlamenta struktūru darbības atbalstam.

Rādīt sīkāku informāciju

Kā veikt meklēšanu

Fact-finding visit to Bulgaria
05-02-2020 Briefing

EU Agencies and Conflicts of Interests
23-01-2020 Pētījums

Commitments made at the hearings of the Commissioners-designate - von der Leyen Commission 2019-2024
25-11-2019 Pārskats

Komisāra amata kandidātu uzklausīšanās uzņemtās saistības - U. von der Leyen vadītā Komisija, 2019.–2024. gads
25-11-2019 Briefing

Policy Departments' Monthly Highlights - September 2019
16-09-2019 Pārskats

Achievements of the Committee on Petitions during the 2014-2019 parliamentary term and challenges for the future
03-07-2019 Pētījums

Transparency, integrity and accountability in the EU institutions
26-03-2019 Briefing

Food Labelling for Consumers – EU Law, Regulation and Policy Options
15-03-2019 Pētījums

Cross-border nuclear safety, liability and cooperation in the European Union
11-02-2019 Pētījums

Endocrine Disruptors: From Scientific Evidence to Human Health Protection
15-01-2019 Pētījums

Visi analītiskie materiāli

Kontaktinformācija

  • Pilsoņu tiesību un konstitucionālo jautājumu politikas departaments