Parastā meklēšana

Meklēšana

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdiena, 2019. gada 4. decembris - Ceturtdiena, 2019. gada 5. decembris

04-12-2019 REGI_OJ(2019)12-04_1 PE644.798v01-00
REGI

 

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras

12-11-2019 REGI_PA(2019)643053 PE643.053v01-00
REGI

Josianne CUTAJAR

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 11-12-2019

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdiena, 2019. gada 4. novembris - Otrdiena, 2019. gada 5. novembris

04-11-2019 REGI_OJ(2019)11-04_1 PE642.955v01-00
REGI

 

Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Grieķijai

04-11-2019 REGI_AL(2019)643063 PE643.063v01-00
REGI

Younous OMARJEE

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2019. gada 4. novembris - Otrdiena, 2019. gada 5. novembris

04-11-2019 REGI_PV(2019)11-04-1 PE643.081v01-00
REGI

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdiena, 2019. gada 21. oktobris

21-10-2019 REGI_OJ(2019)10-21_1 PE642.909v01-00
REGI

 

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2019. gada 21. oktobris

21-10-2019 REGI_PV(2019)10-21-1 PE643.049v01-00
REGI

 

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

07-10-2019 REGI_AD(2019)639988 PE639.988v02-00
REGI

Younous OMARJEE

  AMENDMENTS 1 - 87 - Draft report Financial assistance to Member States to cover serious financial burden inflicted on them following a withdrawal of the United Kingdom from the Union without an agreement

07-10-2019 REGI_AM(2019)641404 PE641.404v01-00
REGI

Younous OMARJEE