Parastā meklēšana

Meklēšana

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdiena, 2019. gada 2. septembris - Otrdiena, 2019. gada 3. septembris

02-09-2019 INTA_OJ(2019)09-02_1 PE639.824v02-00
INTA

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Otrdiena, 2019. gada 3. septembris

02-09-2019 ITRE_OJ(2019)09-02_1 PE639.873v02-00
ITRE

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdiena, 2019. gada 2. septembris

02-09-2019 IMCO_OJ(2019)09-02_1 PE639.882v02-00
IMCO

 

PROTOKOLS - Trešdiena, 2019. gada 24. jūlijs

19-08-2019 DEVE_PV(2019)07-24-1 PE639.977v02-00
DEVE

 

  DRAFT REPORT on the economic policies of the euro area 2019

19-08-2019 ECON_PR(2019)639994 PE639.994v01-00
ECON

Esther de LANGE

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM Lūgumraksts Nr. 1211/2018, ko Eiropas Patentu iestādes Itālijas ierēdņu asociācijas vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgie, juridiskie pārstāvji R. C. un M. R. un kam pievienoti 26 paraksti, par Itālijā veikto pensiju iemaksu pārskaitīšanu Eirokontrolei un Eiropas Patentu iestādei

19-08-2019 PETI_CM(2019)639897 PE639.897v02-00
PETI

 

PROTOKOLS - Trešdiena, 2019. gada 10. jūlijs

16-08-2019 LIBE_PV(2019)07-10-1 PE639.769v02-00
LIBE

 

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

14-08-2019 DEVE_PA(2019)639818 PE639.818v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 09-09-2019

  AMENDMENTS 1 - 7 - Draft opinion on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

14-08-2019 AFCO_AM(2019)639934 PE639.934v01-00
AFCO

Antonio TAJANI

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdiena, 2019. gada 4. septembris

13-08-2019 PECH_OJ(2019)09-04_1 PE639.991v01-00
PECH