Parastā meklēšana

Meklēšana

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  MINUTES - Wednesday, 10 July 2019

19-07-2019 SEDE_PV(2019)07-10-1 PE639.759v01-00
SEDE

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdiena, 2019. gada 10. jūlijs

05-07-2019 SEDE_OJ(2019)07-10_1 PE639.684v01-00
SEDE