Analītiskie materiāli

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

18-02-2020 - 17:23
EMPL Sanāksme
18-02-2020 - 17:21
BUDG Sanāksme
18-02-2020 - 17:18
ECON Sanāksme

Other sources

Semināri

Semināros deputātiem ir iespēja uzdot jautājumus ekspertiem un iesaistīties viedokļu apmaiņā par tēmām, kas saistītas ar parlamentāro darbību, kā arī par citiem aktuāliem jautājumiem.

ES faktu lapas

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Kontakti

Politikas virzienu departamenti

  • Ekonomikas un zinātnes politika
  • Komitejas: ECON-EMPL-ENVI-ITRE-IMCO
  • Struktūrpolitika un kohēzijas politika
  • Komitejas: TRAN-REGI-AGRI-PECH-CULT
  • Pilsoņu tiesības un konstitucionālie jautājumi
  • Komitejas: JURI-LIBE-AFCO-FEMM-PETI
  • Budžeta jautājumi
  • Komitejas: BUDG-CONT
  • Ārējās attiecības
  • Komitejas: AFET-DROI-SEDE-DEVE-INTA

Ekonomikas pārvaldības atbalsta nodaļa

Eiropas Parlamenta Izpētes dienests