Analītiskie materiāli

Šajā datubāzē ir apkopoti dažādu Eiropas Parlamenta pētniecības dienestu sagatavotie dokumenti, jo īpaši politikas departamentu, Ekonomikas pārvaldības atbalsta nodaļas un Ietekmes novērtēšanas un Eiropas pievienotās vērtības direktorāta pētījumi, padziļinātās analīzes dokumenti un informatīvās piezīmes. Šie dokumenti ir paredzēti dažādu Parlamenta struktūru darbības atbalstam.

Rādīt sīkāku informāciju

Kā veikt meklēšanu

The advisory European Fiscal Board
13-09-2019 Briefing

The UN Sustainable Development Goals Summit and the Climate Action Summit, New York, 23-25 September 2019
12-09-2019 Briefing

The Euro Area Fiscal Stance
11-09-2019 Briefing

Country-specific recommendations: An overview (September 2019)
11-09-2019 Briefing

An overview of the Stability and Growth Pact - September 2019
10-09-2019 Briefing

The legal nature of Country-Specific Recommendations
10-09-2019 Pārskats

Overview of external briefings on the SSM and SRB during the 8th parliamentary term
06-09-2019 Padziļināta analīze

Country-Specific Recommendations for 2019 - A comparison of Commission and Council texts (implementing the ‘comply or explain’ principle)
04-09-2019 Padziļināta analīze

Study in Focus: Labour Mobility and recognition
04-09-2019 Pārskats

Implementation of Macroeconomic Imbalance Procedure - State-of-Play (September 2019)
04-09-2019 Padziļināta analīze

Other sources

Semināri

Semināros deputātiem ir iespēja uzdot jautājumus ekspertiem un iesaistīties viedokļu apmaiņā par tēmām, kas saistītas ar parlamentāro darbību, kā arī par citiem aktuāliem jautājumiem.

ES faktu lapas

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.