Parastā meklēšana

Meklēšana

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdiena, 2019. gada 24. jūlijs

24-07-2019 IMCO_OJ(2019)07-24_1 PE639.756v02-00
IMCO

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Otrdiena, 2019. gada 23. jūlijs

22-07-2019 ITRE_OJ(2019)07-22_1 PE639.786v02-00
ITRE

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 24 July 2019

17-07-2019 DEVE_OJ(2019)07-24_1 PE639.791v01-00
DEVE

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Otrdiena, 2019. gada 23. jūlijs

17-07-2019 ENVI_OJ(2019)07-23_1 PE639.794v01-00
ENVI DEVE

 

  DRAFT AGENDA - Monday, 22 July 2019

17-07-2019 ENVI_OJ(2019)07-22_1 PE639.792v01-00
ENVI

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdiena, 2019. gada 24. jūlijs

16-07-2019 AFET_OJ(2019)07-24_1 PE639.776v01-00
AFET

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdiena, 2019. gada 24. jūlijs

16-07-2019 CONT_OJ(2019)07-24_1 PE639.779v01-00
CONT

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdiena, 2019. gada 22. jūlijs

16-07-2019 ECON_OJ(2019)07-22_1 PE639.775v01-00
ECON

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Otrdiena, 2019. gada 23. jūlijs

16-07-2019 AGRI_OJ(2019)07-22_1 PE639.782v01-00
AGRI

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdiena, 2019. gada 22. jūlijs

16-07-2019 CULT_OJ(2019)07-22_1 PE639.787v01-00
CULT