Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Turkija - Rapport ta' progress annwali 2019

2019/2176(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AFET

Nacho SÁNCHEZ AMOR [S&D]

kumitat responsabbli

Serbja - Rapport ta' progress annwali 2019

2019/2175(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AFET

Vladimír BILČÍK [PPE]

kumitat responsabbli

Maċedonja ta' Fuq - Rapport ta' progress annwali 2019

2019/2174(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AFET

Ilhan KYUCHYUK [Renew]

kumitat responsabbli

Montenegro - Rapport ta' progress annwali 2019

2019/2173(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AFET

Tonino PICULA [S&D]

kumitat responsabbli

Kosovo - Rapport ta' progress annwali 2019

2019/2172(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AFET

Viola VON CRAMON-TAUBADEL [Verts/ALE]

kumitat responsabbli

Bożnija-Ħerzegovina - Rapport ta' progress annwali 2019

2019/2171(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AFET

Paulo RANGEL [PPE]

kumitat responsabbli

Albanija - Rapport ta' progress annwali 2019

2019/2170(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AFET

Isabel SANTOS [S&D]

kumitat responsabbli

Implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni - rapport annwali

2019/2136(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AFET

David McALLISTER [PPE]

kumitat responsabbli

Implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni - rapport annwali 2018

2019/2135(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AFET

Arnaud DANJEAN [PPE]

kumitat responsabbli

Id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni - rapport annwali 2018

2019/2125(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AFET

Isabel WISELER-LIMA [PPE]

kumitat responsabbli