Kalendarju tal-laqgħat

Minn din is-sezzjoni għandek aċċess għal-laqgħat relatati mal-attivitajiet tal-kumitat u skont it-tip ta' laqgħa. Kalendarju fuq żmien twil huwa disponibbli wkoll.

Ikkonsulta d-dokumenti tal-laqgħa għal aktar informazzjoni.

Kumitat għall-Baġits

22-07-2019

15:00

Brussell : ASP - A5G-3

+ Laqgħa ordinarja

+ ORDINARY MEETING

23-07-2019

09:00

Brussell : ASP - A5G-3

+ Laqgħa ordinarja

+ ORDINARY MEETING

23-07-2019

11:30

Brussell : ASP - A5G-3

+ Koordinaturi

+ BUDG Coordinators

23-07-2019

14:30

Brussell : ASP - A5G-3

+ Koordinaturi

+ Preparatory meeting to budgetary trilogue

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

22-07-2019

15:00

Brussell : PHS - P1A002

+ Laqgħa ordinarja

+ LAQGĦA ORDINARJA

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

22-07-2019

15:00

Brussell : JAN - 2Q2

+ Laqgħa ordinarja

+ LAQGĦA ORDINARJA

23-07-2019

09:30

Brussell : JAN - 2Q2

+ Laqgħa ordinarja

+ LAQGĦA ORDINARJA

23-07-2019

17:00

Brussell : JAN - 2Q2

+ Laqgħa ordinarja

+ LAQGĦA ORDINARJA

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

22-07-2019

15:00

Brussell : JAN - 4Q1

+ Laqgħa ordinarja

+ LAQGĦA ORDINARJA

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

23-07-2019

09:00

Brussell : JAN - 4Q1

+ Laqgħa ordinarja

+ ORDINARY MEETING

23-07-2019

14:30

Brussell : JAN - 4Q1

+ Laqgħa ordinarja

+ ORDINARY MEETING

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

23-07-2019

09:00

Brussell : JAN - 4Q2

+ Laqgħa ordinarja

+ LAQGĦA ORDINARJA

23-07-2019

14:30

Brussell : JAN - 4Q2

+ Laqgħa ordinarja

+ LAQGĦA ORDINARJA

Kumitat għas-Sajd

23-07-2019

09:00

Brussell : ASP - A3E-2

+ Laqgħa ordinarja

+ LAQGĦA ORDINARJA

23-07-2019

14:30

Brussell : ASP - A3E-2

+ Laqgħa ordinarja

+ LAQGĦA ORDINARJA

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

23-07-2019

09:30

Brussell : PHS - P3C050

+ Laqgħa ordinarja

+ ORDINARY MEETING

23-07-2019

15:00

Brussell : PHS - P3C050

+ Laqgħa ordinarja

+ ORDINARY MEETING

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

23-07-2019

10:30

Brussell : ASP - A1G-3

+ Laqgħa ordinarja

+ ORDINARY MEETING

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

24-07-2019

09:00

Brussell : PHS - P3C050

+ Laqgħa straordinarja