Please fill this field

Seduti ta’ smigħ

Kumitat jista’ jorganizza seduta ta’ smigħ ma’ esperti fejn dan jitqies essenzjali għall-ħidma tiegħu fuq suġġett partikolari. Is-seduti ta’ smigħ jistgħu jsiru wkoll b’mod konġunt minn żewġ kumitati jew aktar. Il-parti l-kbira tal-kumitati jorganizzaw seduti ta’ smigħ regolari, billi dawn jippermettulhom li jisimgħu l-esperti u jagħmlu diskussjonijiet dwar kwistjonijiet ewlenin. F’din il-paġna ssib l-informazzjoni kollha disponibbli rigward is-seduti ta’ smigħ tal-kumitati, inklużi l-programmi u l-kontributi mill-kelliema.

City of Hô Chi Minh

On Wednesday 26 May 2021, the Committees on Development (DEVE), in association with the Committee on Women's Rights (FEMM) held a public hearing on addressing inequalities in developing countries, with specific reference to the COVID pandemic.

Poster to announce hearing on

On Wednesday 22 January 2020, the Committee on Development (DEVE) held a public hearing on effectiveness, efficiency and results of EU aid for sustainable development with experts, including Thomas Gass, the Co-Chair of the Global Partnership of Effective Development Cooperation, Mr Thomas Gass, OECD DAC Chair Ms Susanna Moorehead, Mr Vitalice Meja of the network "Reality of Aid Africa" and Ms Jean-Letitia Saldanha of the European Network on Debt and Development.

Young boys playing football among the city ruins

With participants including Commissioner Stylianides and representatives from UN OCHA, the International Committee and International Federation of the Red Cross (ICRC/IFRC) and the NGO Médecins Sans Frontières (MSF), this public hearing on the future of the EU’s humanitarian aid provided Members the opportunity to discuss with stakeholders key humanitarian challenges, and the way forward to address these, including commitments made at the World Humanitarian Summit.

Sustainable Development Goals represented by 17 graphics forming a globe from the UN official site

On Thursday morning, 7 February, the Committees on Development and on Environment, Public Health and Food Safety held a joint hearing with high-level guests to discuss strategic action and better monitoring to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs).