Abbozzi ta’ rapporti


Il-Kumitati jistgħu jintalbu jabbozzaw rapport fuq kwistjonijiet leġislattivi u mhux leġislattivi. Normalment, il-kumitat jintalab jabbozza rapport fuq kwistjoni partikolari, meta din ikollha x’taqsam ma’ qasam politiku li huwa jkun kompetenti għalih. Madankollu, f’ċerti ċirkostanzi, kumitat jista’ jagħmel rapport fuq inizjattiva tiegħu stess. Għal kull rapport, jintgħażel rapporteur li jkun responsabbli għall-abbozzar tar-rapport minn fost il-membri tal-kumitat. Ladarba jkun inkiteb abbozz ta' rapport, dan jiġi ppreżentat u diskuss fil-laqgħat tal-kumitati, u jekk ikunu jixtiequ, il-Membri jistgħu jipproponu emendi. F'din il-paġna tista' ssib l-abbozzi tar-rapporti qabel jiġu emendati.
Għall-abbozzi tar-rapporti kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).

  DRAFT REPORT on achieving an effective policy legacy for the European Year of Cultural Heritage

25-02-2020 CULT_PR(2020)646985 PE646.985v01-00
CULT

Dace MELBĀRDE

  DRAFT REPORT on Parliament’s estimates of revenue and expenditure for the financial year 2021

24-02-2020 BUDG_PR(2020)648340 PE648.340v01-00
BUDG

Olivier CHASTEL

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 11-03-2020

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the government of the State of Israel, of the other part

24-02-2020 TRAN_PR(2020)648345 PE648.345v01-00
TRAN

Andor DELI

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 23-03-2020

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan, min-naħa l-oħra

21-02-2020 TRAN_PR(2020)646950 PE646.950v01-00
TRAN

Andris AMERIKS

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 23-03-2020

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Common Aviation Area Agreement between the European Union and its Member States and the Republic of Moldova

21-02-2020 TRAN_PR(2020)648290 PE648.290v01-00
TRAN

Roberts ZĪLE

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 23-03-2020

  DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals (recast)

21-02-2020 LIBE_PR(2020)648370 PE648.370v01-00
LIBE

Tineke STRIK

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 16-04-2020

  PROJET DE RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) nº 768/2005, (CE) nº 1967/2006, (CE) nº 1005/2008 du Conseil et le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches

19-02-2020 PECH_PR(2020)647060 PE647.060v01-00
PECH

Clara AGUILERA

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 25-03-2020

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim dwar is-sikurezza fl-avjazzjoni ċivili bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

18-02-2020 TRAN_PR(2020)648293 PE648.293v01-00
TRAN

Tomasz Piotr PORĘBA

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 23-03-2020

  DRAFT REPORT on a comprehensive European approach to energy storage

17-02-2020 ITRE_PR(2020)648259 PE648.259v01-00
ITRE

Claudia GAMON

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 23-03-2020

ABBOZZ TA' OPINJONI dwar il-kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment - rapport annwali 2018

11-02-2020 CONT_PR(2020)644864 PE644.864v01-00
CONT

Bas EICKHOUT

Skadenza għat-tressiq ta’ l-emendi : 03-03-2020