Emendi


Ladarba abbozz ta’ rapport, opinjoni jew proposta jkunu ġew preżentati lill-kumitat, il-Membri jingħataw l-opportunità jressqu emendi (inklużi emendi baġitarji). Il-kumitat jistabbilixxi skadenza sa meta għandhom ikunu waslu l-emendi kollha. Imbagħad, l-emendi kollha jiġu diskussi u ssir votazzjoni dwarhom fil-laqgħa tal-kumitat. Dawk l-emendi li jiġu adottati jiġu mbagħad inkorporati fl-abbozz tat-test qabel ma dan isir finali. Din il-paġna turi l-emendi kollha proposti mill-Membri tal-kumitati, qabel ssir il-votazzjoni dwarhom.
Għall-emendi kollha disponibbli, uża l-funzjoni ta' tiftix.

EMENDI 1 - 272 - Abbozz ta' rapport Il-politiki ekonomiċi taż-żona tal-euro fl-2019

19-09-2019 ECON_AM(2019)641128 PE641.128v02-00
ECON

Esther de LANGE

EMENDI TAL-BAĠIT Baġit 2020

26-08-2019 ECON_AB(2019)640607 PE640.607v01-00
ECON

Siegfried MUREŞAN

EMENDI 1 - 47 - Abbozz ta' opinjoni Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 – it-taqsimiet kollha

12-08-2019 ECON_AM(2019)639884 PE639.884v02-00
ECON

Siegfried MUREŞAN