Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jirrettifika l-verżjoni bir-Rumen tar-Regolament Delegat (UE) 2018/1229 li jissupplementa r-Regolament (UE) Nru 909/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji dwar id-dixxiplina tas-saldu

2019/2795(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
ECON

kumitat responsabbli

Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità 1, 8, 34, 37 u 38, tal-Istandards Internazzjonali dwar ir-Rappurtaġġ Finanzjarju 2, 3 u 6, l-Interpretazzjonijiet 12, 19, 20 u 22 tal-Kumitat tal-Interpretazzjoni Internazzjonali tar-Rappurtaġġ Finanzjarju u l-Interpretazzjoni 32 tal-Kumitat Permanenti tal-Interpretazzjoni (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

2019/2782(RPS) Proċedura regolatorja bi skrutinju
ECON

kumitat responsabbli, koperazzjoni msaħħa

Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jaddotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabbiltà skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà 1 u 8

2019/2781(RPS) Proċedura regolatorja bi skrutinju
ECON

kumitat responsabbli, koperazzjoni msaħħa

Qafas ta' governanza għall-istrument baġitarju għall-konverġenza u l-kompetittività għaż-żona tal-euro

2019/0161(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
ECON

kumitat responsabbli

Il-politiki ekonomiċi taż-żona tal-euro fl-2019

2019/2110(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
ECON

Esther de LANGE [PPE]

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2017/653 biex jiġi allinjat l-arranġament tranżitorju għall-manifatturi tal-PRIIP li joffru unitajiet ta' fondi msemmija fl-Artikolu 32 tar-Regolament (UE) Nru 1286/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill bħala għażliet ta' investiment sottostanti mal-perjodu ta' eżenzjoni estiż skont dak l-Artikolu

2019/2765(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
ECON

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/2402 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji dwar l-omoġeneità tal-iskoperturi sottostanti fit-titolizzazzjoni

2019/2759(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
ECON

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda d-Direttiva (UE) 2016/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji li jadattaw l-ammonti bażi tal-euro għal assigurazzjoni ta' indennizz professjonali u għall-kapaċità finanzjarja tal-intermedjarji tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni

2019/2767(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
ECON

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jirrettifika l-verżjoni bir-Rumen tar-Regolament ta' Delega (UE) 2015/35 li jissupplimenta d-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-Assigurazzjoni u r-Riassigurazzjoni (Solvibbiltà II)

2019/2761(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
ECON

kumitat responsabbli

Proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud u d-Direttiva 2008/118/KE dwar l-arranġamenti ġenerali għad-dazju tas-sisa fir-rigward ta’ sforz ta’ difiża fi ħdan il-qafas tal-Unjoni

2019/0096(CNS) * Proċedura ta' konsultazzjoni
ECON

Paul TANG [S&D]

kumitat responsabbli