Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Kooperazzjoni mtejba bejn is-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES)

2019/0188(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
EMPL

kumitat responsabbli

Direttiva tal-Kummissjoni li temenda l-Annessi I, III, V u VI tad-Direttiva 2000/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ aġġustamenti purament tekniċi

2019/2744(RPS) Proċedura regolatorja bi skrutinju
EMPL

kumitat responsabbli

Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1309/2013 dwar il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (2014-2020)

2019/0180(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
EMPL

Vilija BLINKEVIČIŪTĖ [S&D]

kumitat responsabbli

L-impjiegi u l-politiki soċjali taż-żona tal-euro

2019/2111(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
EMPL

Yana TOOM [Renew]

kumitat responsabbli

Direttiva tal-Kummissjoni li tistabbilixxi l-ħames lista tal-valuri ta’ limitu indikattiv ta’ esponiment okkupazzjonali skont id-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u li temenda d-Direttiva tal-Kummissjoni 2000/39/KE

2019/2743(RPS) Proċedura regolatorja bi skrutinju
EMPL

kumitat responsabbli

Direttiva tal-Kummissjoni li temenda l-Annessi I, II u III tad-Direttiva tal-Kunsill 89/656/KEE rigward aġġustamenti purament tekniċi

2019/2739(RPS) Proċedura regolatorja bi skrutinju
EMPL

kumitat responsabbli

Direttiva tal-Kummissjoni li temenda l-Annessi II u IV tad-Direttiva tal-Kunsill 92/29/KEE fir-rigward ta’ adattamenti purament tekniċi

2019/2726(RPS) Proċedura regolatorja bi skrutinju
EMPL

kumitat responsabbli

Koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali

2016/0397(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
EMPL

Gabriele BISCHOFF [S&D]

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplementa r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istabbiliment ta’ finanzjament b’rata fissa

2019/2796(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
EMPL

għal opinjoni, koperazzjoni msaħħa

Direttiva Delegata tal-Kummissjoni li tissupplimenta d-Direttiva (UE) 2017/2397 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards għall-kompetenzi u għall-għarfien u l-ħiliet korrispondenti, għall-eżamijiet prattiċi, għall-approvazzjoni tas-simulaturi u għall-istat mediku

2019/2780(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
EMPL

għal opinjoni, koperazzjoni msaħħa