Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Objection pursuant to Rule 112: Extension of the approval periods of the active substances amidosulfuron, beta cyfluthrin, bifenox, chlorotoluron, clofentezine, clomazone, cypermethrin, daminozide, deltamethrin, dicamba, difenoconazole, diflubenzuron, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazate, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, pyriproxyfen, thiophanate-methyl, triflusulfuron and tritosulfuron (D062951)

2019/2826(RSP) Riżoluzzjoni t'attwalità, Artikoli 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Anja HAZEKAMP [GUE/NGL]

kumitat responsabbli

Objection pursuant to Rule 112: Extension of the approval periods of the active substances alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazate, boscalid, bromoxynil, captan, cyazofamid, desmedipham, dimethoate, dimethomorph, diuron, ethephon, etoxazole, famoxadone, fenamiphos, flumioxazine, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanate, metalaxyl-m, methiocarb, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus strain 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-methyl, propamocarb, prothioconazole, s-metolachlor and tebuconazole (D061354)

2019/2825(RSP) Riżoluzzjoni t'attwalità, Artikoli 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Anja HAZEKAMP [GUE/NGL]

kumitat responsabbli

COP15 għall-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (KDB) - Kunming (2020)

2019/2824(RSP) Riżoluzzjoni t'attwalità, Artikoli 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

kumitat responsabbli

Approċċ strateġiku għall-prodotti farmaċewtiċi fl-ambjent

2019/2816(RSP) Riżoluzzjoni t'attwalità, Artikoli 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Günther SIDL [S&D] Jan HUITEMA [Renew] Simona BALDASSARRE [ID] Michèle RIVASI [Verts/ALE] Joanna KOPCIŃSKA [ECR] Kateřina KONEČNÁ [GUE/NGL]

kumitat responsabbli

Il-kummerċ illegali ta' annimali tal-kumpanija fl-UE

2019/2814(RSP) Riżoluzzjoni t'attwalità, Artikoli 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Sylwia SPUREK [S&D] Martin HOJSÍK [Renew] Jadwiga WIŚNIEWSKA [ECR] Annika BRUNA [ID] Anja HAZEKAMP [GUE/NGL]

kumitat responsabbli

Sena Ewropea tal-Bliet Aktar Ekoloġiċi 2021

2019/2805(RSP) Riżoluzzjoni t'attwalità, Artikoli 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Sirpa PIETIKÄINEN [PPE] Christel SCHALDEMOSE [S&D] Karin KARLSBRO [Renew] Idoia VILLANUEVA RUIZ [GUE/NGL] Jadwiga WIŚNIEWSKA [ECR]

kumitat responsabbli

L-iffaċilitar tat-trasformazzjoni diġitali tal-kura u tas-saħħa

2019/2804(RSP) Riżoluzzjoni t'attwalità, Artikoli 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Bartosz ARŁUKOWICZ [PPE] Sara CERDAS [S&D] Frédérique RIES [Renew] Luisa REGIMENTI [ID] Anja HAZEKAMP [GUE/NGL]

kumitat responsabbli

Inizjattiva tal-UE dwar id-Dakkara

2019/2803(RSP) Riżoluzzjoni t'attwalità, Artikoli 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

István UJHELYI [S&D] Frédérique RIES [Renew] Luisa REGIMENTI [ID] Pietro FIOCCHI [ECR] Kateřina KONEČNÁ [GUE/NGL]

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1031/2010 sabiex jallinja l-irkantar ta’ kwoti mar-regoli tal-EU ETS għall-perjodu mill-2021 sal-2030 u mal-klassifikazzjoni tal-kwoti bħala strumenti finanzjarji skont id-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

2019/2797(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
ENVI

kumitat responsabbli, koperazzjoni msaħħa

Direttiva Delegata tal-Kummissjoni li temenda, għall-finijiet tal-adattament għall-progress xjentifiku u tekniku, l-Anness III tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ eżenzjoni għaċ-ċomb fl-istann użat f'ċerti magni b'kombustjoni

2019/2793(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
ENVI

kumitat responsabbli